Secţia editorială

Direcţia juridică - Grefa
Secția expertiză juridică
Secţia cercetare şi analiză
Secţia editorială
Serviciul registratură grefă şi arhivă
Biblioteca

 

Secţia editorială este o subdiviziune a Direcţiei juridice din cadrul Secretariatului Curţii Constituţionale sarcinile cărora constau în perfectarea tuturor actelor adoptate de Curtea Constituţională, verificarea exactităţii conţinutului juridic şi asigurarea uni limbaj precis şi adecvat al actului adoptat, utilizarea termenilor precişi şi asigurarea  concordanţei depline  între versiunea  tradusă şi textul original al actului adoptat.

 

Competenţa Secţiei editoriale:

  • asigură procesul de definitivare juridică şi lingvistică a actelor Curţii;
  • verifică exactitatea  conţinutului  juridic al actului adoptat;
  • asigură utilizarea termenilor precişi şi adecvaţi;
  • asigură perfectarea actelor în limbile română şi rusă;
  • asigură concordanţa deplină între versiunea tradusă şi textul original al actului adoptat;
  • coordonează şi realizează analize de text, la solicitarea judecătorilor Curţii Constituţionale, a referenţilor sau a secretarului general; 
  • acordă consultanţă specializată angajaţilor Curţii.
  • verifică tehnoredactarea actelor Curţii Constituţionale; 
  • asigură stenografierea şedinţelor publice ale Curţii, tehnoredactarea, formatarea şi stocarea actelor normative, arhivarea şi păstrarea acestora pe suport electronic.

 

 

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6229820  //   Vizitatori ieri: 3367  //   azi: 713  //   Online: 25
Acces rapid