NICOLAE ROȘCA

 

Judecător al Curții Constituționale a Republicii Moldova

Născut la 10 august 1962, a absolvit Facultatea de Drept a Universității București, România (1992); doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova (2006).

Șef catedră / șef Departament Drept Privat la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova (2010-2019); lector, lector superior, conferențiar universitar  la Facultatea de drept a Universității de Stat din Moldova (1992-2019); avocat, membru al Uniunii avocaților din Republica Moldova (1993-2019); membru al Comisiei de certificare de pe lângă Ministerul Finanţelor (2014-2016); Președinte al Colegiului disciplinar al judecătorilor (2010-2014); membru al consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiție (2007-2012); membru al Comisiei de licențiere a avocaților (2005-2006).  Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Codului civil, a Legii cu privire la cadastrul bunurilor imobile, Legii cu privire la societățile cu răspundere limitată, Legii apelor.

Autor și coautor a peste 75 de publicații didactice și științifice, inclusiv: „Dreptul afacerilor”; „Constituirea societăților comerciale în Republica Moldova”; „Instituția falimentului în legislația Republicii Moldova”; „Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică”; „Drept civil. Drepturi reale principale”; „Comentariu la Codul civil”; „Comentariu la Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată”.

Numit în funcția de judecător al Curții Constituționale prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 404 din 15 august 2019.

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6688737  //   Vizitatori ieri: 3361  //   azi: 2575  //   Online: 117
Acces rapid