Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituţională a avizat pozitiv completarea Constituției cu prevederi privind Avocatul Poporului
19.04
2016

Curtea Constituţională a avizat pozitiv completarea Constituției cu prevederi privind Avocatul Poporului

25361 Accesări    

La 18 aprilie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat Avizul cu privire la proiectul de lege pentru completarea Constituției Republicii Moldova cu un capitol referitor la Avocatul Poporului (Sesizarea nr. 32c/2016).

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea Guvernului, depusă la Curtea Constituţională la data de 5 aprilie 2016, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru completarea Constituției Republicii Moldova cu prevederi referitoare la Avocatul Poporului.

În esență, prin proiectul de lege se propune reglementarea constituțională a statutului și rolului Avocatului Poporului, modul de numire în funcție precum și, garanțiile în activitatea desfășurată.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători

Concluziile Curții

Examinând materialele cauzei, Curtea a reținut că proiectul de lege privind completarea Constituției cu articolul 59/1, provenind de la Guvern, este prezentată de subiectul autorizat potrivit articolului 141 alin.(1) lit. c) din Constituţie.

Curtea a menționat că instituţia Avocatului Poporului joacă un rol fundamental în consolidarea democraţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului. Această instituție este un garant al dezvoltării democratice și reprezintă una dintre autorităţile mediatoare între societate şi stat, în vederea asigurării dialogului şi a respectării valorilor universale privind drepturile şi libertăţile omului.

Curtea a subliniat că completările propuse au drept obiectiv fortificarea și consolidarea mecanismelor de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei.

Avizul Curţii

Din aceste motive, Curtea a constatat că propunerea legislativă de nu încalcă limitele revizuirii prevăzute de articolul 142 din Constituţie și poate fi prezentat Parlamentului pentru examinare.

În același timp, în temeiul articolului 143 alin. (1) din Constituție, proiectul de lege constituţională poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituției.

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6432736  //   Vizitatori ieri: 2698  //   azi: 1337  //   Online: 106
Acces rapid