Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituțională a avizat inițiativa unui grup de deputați privind revizuirea art. 78 alin. (3) din Constituţie
24.07
2015

Curtea Constituțională a avizat inițiativa unui grup de deputați privind revizuirea art. 78 alin. (3) din Constituţie

2838 Accesări    

La 24 iulie 2015, Curtea Constituţională a pronunţat avizul asupra inițiativei de revizuire a art. 78 alin. (3) din Constituție (Sesizarea nr. 33c/2015).


Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 23 iulie 2015 de un grup de 46 de deputaţi în Parlament.

Deputaţii semnatari ai iniţiativei de revizuire a Constituţiei aparţin fracţiunilor parlamentare ale Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Democrat din Moldova şi Partidului Liberal.

Prin proiectul de lege constituțională prezentat, se propune modificarea modalității alegerii Președintelui Republicii Moldova în partea ce ţine de numărul necesar de voturi. Astfel, potrivit redacției proiectului de modificare a articolului 78 alineatul (3) din Constituție,  Președintele Republicii Moldova urmează a fi ales cu votul majorității deputaților aleși.

Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei este expusă în următoarea redacţie:

Articol unic  – La articolul 78 alineatul (3) din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, textul „a trei cincimi din numărul” se înlocuiește cu textul „ majorității”.”


Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători 


Avizul Curţii Constituționale

1. Iniţiativa de revizuire a art. 78 alin. (3) din Constituţie provenind de la 46 de deputaţi în Parlament este prezentată de subiectul autorizat şi, în acest sens, este conformă prevederilor art.141 alin.(1) lit.b) din Constituţie.

2. Proiectul de lege constituţională privind revizuirea art.78 alin. (3) din Constituţie nu depăşeşte limitele de revizuire a Constituţiei impuse de dispoziţiile constituţionale ale art.142 alin.(2) şi poate fi înaintat spre examinare Parlamentului.

3. Proiectul de lege constituţională privind revizuirea art.78 alin. (3) din Constituţie poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituției.

Avizul Curţii Constituţionale este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6442784  //   Vizitatori ieri: 2818  //   azi: 1881  //   Online: 17
Acces rapid