Prima   |  Media   |  Noutăţi | Exceptarea de la controlul judiciar a actelor administrative referitoare la situaţiile excepţionale – neconstituțională
11.02
2014

Exceptarea de la controlul judiciar a actelor administrative referitoare la situaţiile excepţionale – neconstituțională

8693 Accesări    

 

La 11 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii articolului 4 lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr. 38a/2013).  

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 13 august 2013 de avocatul parlamentar, dna Aurelia Grigoriu.

Autorul sesizării consideră că norma contestată, prin care au fost excluse de sub controlul judiciar actele administrative referitoare la situaţiile excepţionale, încalcă prevederile articolelor 16, 20, 53 și 54 din Constituţie, precum şi prevederile unor acte internaţionale din domeniul drepturilor omului.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte

Dl Petru RAILEAN,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANŢÎRU

Dl Victor POPA,  judecători,

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor, Curtea a reținut că art. 20 din Constituție garantează oricărei persoane dreptul la accesul la justiţie împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

De asemenea, potrivit articolului 53 din Constituţie, persoana vătămată într-un drept al său  de  o  autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, are dreptul de a obţine recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.

Urmând practica sa constantă, în consonanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea a statuat că actele administrative care afectează drepturile sau libertăţile fundamentale nu pot fi exceptate de la controlul judiciar.

Prin urmare, Curtea a conchis că prevederea contestată, care exceptează de la orice formă de control judiciar actele administrative referitoare la situaţiile excepţionale, sunt neconstituţionale.

În acelaşi timp, Curtea a formulat o adresă Parlamentului prin care a semnalat necesitatea revizuirii integrale a normelor ce exclud anumite acte administrative de la orice formă de control judiciar.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a admis sesizarea avocatului parlamentar, dna Aurelia Grigoriu şi a declarat neconstituţional articolul 4 lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6442830  //   Vizitatori ieri: 2818  //   azi: 1916  //   Online: 17
Acces rapid