Prima   |  Media   |  Noutăţi | Alegerea vicepreședinților Parlamentului – constituțională
04.02
2014

Alegerea vicepreședinților Parlamentului – constituțională

6651 Accesări    

La 4 februarie 2014 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii Hotărârilor Parlamentului nr.126 și nr.127 din 30 mai 2013 pentru alegerea unor vicepreședinți ai Parlamentului (Sesizarea nr. 31a/2013). 

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 10 iulie 2013 de deputaţii Grigore Petrenco, Artur Reşetnicov și Igor Vremea.

 

Autorii sesizării au pretins că prevederile Hotărârilor Parlamentului nr. 126 şi nr. 127 din 30 mai 2013, prin care dnii Andrian Candu și Oleg Bodrug au fost aleși în funcţia de vicepreşedinți ai Parlamentului, contravin articolului  64 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA, judecători

       

Concluziile Curţii

 

Examinând argumentele părților, Curtea Constituțională a reținut că, potrivit normei constituționale, vicepreşedinţii Parlamentului se aleg la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu consultarea fracţiunilor parlamentare (art. 64 alin. (3)).

 

Curtea a menționat că, consultarea nu echivalează cu aprobarea. Refuzul unor fracţiuni de a susţine unele candidaturi nu pot anula decizia Preşedintelui Parlamentului de a propune aceşti candidaţi la funcţia de vicepreşedinţi ai Parlamentului. La fel, omiterea de a consulta o fracţiune parlamentară nu poate invalida sau anula dreptul suveran al Parlamentului de a decide asupra candidaţilor propuşi la funcţiile de vicepreşedinţi.

 

Curtea a reținut că dreptul constituţional al Președintelui de a propune candidații la funcțiile de vicepreședinte rezultă și din prevederile regulamentare care statuează că „Vicepreşedinţii Parlamentului îndeplinesc, în limita şi modul stabilit de Preşedinte, atribuţiile Preşedintelui”. Altfel spus, atribuţiile şi rolul fiecărui vicepreşedinte derivă din competenţele Preşedintelui Parlamentului delegate de acesta în scopul de a fi asistat în exercitarea cât mai eficace a funcţiei sale.

 

Pentru realizarea dreptului său constituţional de a propune vicepreşedinţii parlamentului, Preşedintele Parlamentului, care deşi este alesul majorităţii parlamentare, trebuie să-şi asigure prin consultarea fracţiunilor parlamentare susţinerea atât a majorităţii parlamentare cât şi posibila cooperare constructivă a minorităţii aflate în opoziţie.

 

Deşi neconsultarea prealabilă a unei fracţiuni parlamentare constituie o omisiune în procesul alegerii vicepreşedinţilor, acest fapt nu afectează esenţa dreptului fracţiunii de a-şi exprima atitudinea faţă de candidaţii propuşi de Preşedintele Parlamentului prin vot negativ în Plenul Parlamentului.

 

Astfel, din prevederea constituţională a articolului 64 alin. (3) din Constituţie în mod clar rezultă că voinţa Preşedintelui Parlamentului în procesul de selectare şi propunere a vicepreşedinţilor Parlamentului prevalează asupra opiniilor consultative ale fracţiunilor parlamentare.

 

Reieșind din toate circumstanțele cauzei deduse instanței de jurisdicție constituțională, Curtea nu a atestat elemente de neconstituționalitate la adoptarea hotărârilor contestate.

 

Hotărârea Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a respins ca nefondată sesizarea deputaţilor Grigore Petrenco, Artur Reşetnicov, Igor Vremea, și a recunoscut constituţionale Hotărârile Parlamentului nr. 126 şi nr. 127 din 30 mai 2013 pentru alegerea unor vicepreşedinți ai Parlamentului.

 

 

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5137832  //   Vizitatori ieri: 3270  //   azi: 245  //   Online: 105
Acces rapid