Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constitutionala initiatoare a unei conferinte nationale de pionierat
23.02
2011

Curtea Constitutionala initiatoare a unei conferinte nationale de pionierat

4873 Accesări    

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ INIŢIATOARE A UNEI CONFERINŢE NAŢIONALE DE PIONIERAT

Astfel a fost calificată organizarea de către Curtea Constituţională a Conferinţei naţionale cu genericul „Informarea publicului – aspecte de colaborare mass-media cu organele de drept în contextul dreptului constituţional”. Conferinţa a fost consacrată aniversării a 16-a a Curţii Constituţionale şi şi-a desfăşurat lucrările pe 23 februarie 2011 la Palatul Republicii, cu suportul Fundaţiei Hanns Seidel din Germania.
În deschiderea Conferinţei au prezentat mesaje de salut Dumitru Pulbere, preşedintele Curţii Constituţionale, Marian Lupu, preşedintele Parlamentului, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, Ion Muruianu, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Dumitru Victernicean, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Vladimir Gorsu, Agentul guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, şi Valentin Dediu, vicedirector al Serviciului de Informaţii şi Securitate.
Dumitru Pulbere a spus că ideea unei conferinţe cu această tematică a venit după ce, în mai multe cazuri, jurnaliştii scriau articole „care nu erau nici pe aproape de ceea ce se discuta în şedinţele Curţii”. Precizînd că scopul conferinţei nu constă în „a ne învăţa unii pe alţii, ci în a învăţa unii de la alţii”, preşedintele Curţii Constituţionale şi-a exprimat speranţa unei conlucrări eficiente a tuturor organelor de drept cu mass-media, astfel încît populaţia ţării să fie informată corect.
Preşedintele interimar Marian Lupu a apreciat că relaţia presă–organele de drept funcţionează încă deficitar în Republica Moldova. Pe de o parte, organele de drept aruncă vina pe ziarişti pentru imaginea proastă a justiţiei, iar pe de altă parte, ziariştii acuză că nu pot avea o comunicare profesională cu reprezentanţii justiţiei care, deseori, invocă pretextul presiunilor pentru a-şi scuza propriile greşeli. „Atît mass-media, cît şi organele de drept, nu trebuie să uite nicio clipă că sînt în serviciul cetăţeanului şi au obligaţia de a veghea respectarea drepturilor şi libertăţilor acestuia”, a spus Marian Lupu, adăugînd că activitatea organelor de drept care se desfăşoară în condiţii de netransparenţă duce inevitabil la încălcarea dreptului fundamental al cetăţeanului la informare.
Preşedintele CSM, Dumitru Visternicean, a subliniat că mass-media nu este un oponent pentru sistemul judecătoresc, ci un partener care trebuie să fie la maximum corect, iar preşedintele CSJ, Ion Muruianu, a calificat drept greşită calea cînd jurnaliştii încearcă să-i înveţe pe judecători cum să înfăptuiască justiţia, iar judecătorii încearcă să-i înveţe pe jurnalişti cum să publice materialele de interes public.
Conferinţa a avut trei sesiuni, moderate de Vasile Spinei, preşedintele Centrului de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie „Acces-info”, Valeriu Saharneanu, preşedintele Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova, deputat în Parlament, şi Ion Bunduchi, director executiv al Asociaţiei Presei Electronice din Republica Moldova.
În cadrul primei sesiuni, intitulată „Reflectarea activităţii organelor de drept în mass-media. Factori care determină calitatea publicaţiilor şi emisiunilor radio/tv”, au luat cuvîntul Doina Costin, expert la Centrul pentru Jurnalism Independent, Tudor Lazăr, Avocat parlamentar, Dumitru Ţîra, director general Publika TV.
La tema sesiunii a doua – „Protecţia drepturilor omului. Rolul mass-media în reflectarea reformării organelor de drept şi asigurării unei justiţii independente, imparţiale, funcţionale şi transparente” şi-au expus opiniile Chiril Moţpan, şeful Direcţiei informare şi relaţii cu publicul a Ministerului Afacerilor Interne, Cornelia Cozonac, preşedintele Centrului de Investigaţii Jurnalistice, Valeria Bănărescu, consultant principal în Direcţia juridică şi relaţii cu mass-media a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Anastasia Pascari, director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei.
Sesiunea a treia, avînd genericul „Organele de drept şi mass-media: oportunităţile unei cooperări eficiente. Căi şi modalităţi de extindere a accesului publicului privind activitatea organelor de drept”, a cuprins luări de cuvînt ale următorilor participanţi ai Conferinţei: Victor Puşcaş, judecător al Curţii Constituţionale, Valeriu Vasilică, director al Agenţei de presă „Info-Prim-Neo”, Bogdan Zumbreanu, vicedirector al Direcţiei generale urmărire penală a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Eugeniu Rîbca, preşedintele Consiliului de Observatori ai Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, şi Ana Racu, şefa Serviciului de presă al Departamentului Instituţiilor Penitenciare.
Conferinţa a elaborat un pachet de recomandări care urmează a fi defuzat atît organelor de drept, cît şi instituţiilor de presă. La capitolul sugestii se înscrie şi desfăşurarea unor seminare de instruire cu antrenarea experţilor locali şi internaţionali, care ar constitui o continuare a tematicii forului din 23 februarie.
Materialele Conferinţei vor fi editate într-o culegere separată cu sprijinul aceleiaşi Fundaţii germane Hanns Seidel.
În numărul următor al revistei „Justiţia Constituţională” vor fi publicate luările de cuvînt în cadrul Conferinţei.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5127760  //   Vizitatori ieri: 2492  //   azi: 221  //   Online: 71
Acces rapid