Hotărârea nr. 1 din 05.01.2018

Hotărârea nr. 1 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2017


Subiectul sesizării: Generală
Tipul hotărârii: generală
Prevedere: generală


Hotărârea Curții Constituționale:
1. ro-1-Raport-2017-roc0191.pdf
2. Raport CCM 2017 rus.pdf


HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdicţiei constituţionale în anul 2017

CHIŞINĂU
5 ianuarie 2018

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuând în componenţa:
Dl Tudor PANȚÎRU, președinte,
Dl Aurel BĂIEŞU,
Dl Igor DOLEA ,
Dl Victor POPA,
Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea judecătorului-asistent-șef, Rodica Secrieru,

examinând în şedinţă plenară Raportul privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2017,

conducându-se de prevederile art.26 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională, art.61 alin.(1) şi art.62 lit. f) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502-XIII din 16 iunie 1995,

în baza art.10 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.5 lit. i) şi art.80 din Codul jurisdicţiei constituţionale,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2017, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Preşedinte                                                                Tudor PANȚÎRU

Chişinău, 5 ianuarie 2018,
HCC nr. 1

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4931498  //   Vizitatori ieri: 3222  //   azi: 2301  //   Online: 62
Acces rapid