Hotărâre Nr.4 din 20.02.2018

Hotărârea nr.4 din 20.02.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 401 alin. (1) din Codul contravențional (competența Centrului Național Anticorupție la examinarea cauzelor contravenționale)


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond) , Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Tipul hotărârii: excepție de neconstituționalitate

Prevedere: Prevederi declarate constituționale

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h4201899g2017ro799e0.pdf


Sesizări:


Adresă:

1.  ADRESĂ ( 20.02.2018)


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a textului „[...] 313 [...] se examinează de Centrul Național Anticorupție" din alineatul (1) al articolului 401 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, ridicată de către judecătorul Alexandru Negru, în dosarul nr. 4-729/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituțională la 7 iulie 2017, de către judecătorul Alexandru Negru din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

3. Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins, în esență, că prevederile contestate, potrivit cărora Centrul Național Anticorupție are competența de a examina contravenția prevăzută la articolul 313 [Excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu] din Codul contravențional, încalcă articolele 20, 21, 54, 114, 115 alin. (1), (2) și (4) și 117 din Constituție.

4. Prin decizia Curţii Constituţionale din 27 iulie 2017 sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

5. În procesul examinării excepției de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a solicitat opinia Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, Centrului Național Anticorupție și a Curții Supreme de Justiție.

6. În ședința plenară publică a Curţii, sesizarea a fost susținută de judecătorul Alexandru Negru, autorul excepției de neconstituționalitate.

7. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, șef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept al Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dl Eduard Serbenco, Secretar de Stat al Ministerului Justiției.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4118514  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 186  //   Online: 49
Acces rapid