Hotărâre Nr.37 din 13.12.2017

Hotărârea nr.37 din 13.12.2017 pentru controlul constituționalității art. 21/2 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și a Hotărârii Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (stimularea financiară a agenților constatatori)


Subiectul sesizării: Deputat din Parlamentul Republicii Moldova , Vladimir Odnostalco

Tipul hotărârii: controlul constituționalității legilor al regulamentelor și al hotărârilor Parlamentului

Prevedere: Prevederi declarate constituționale

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h372017-46arof8ac5.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 10 aprilie 2017, în temeiul articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin.(1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de deputatul în Parlament, dl Vladimir Odnostalco, privind controlul constituționalității art. 21/2 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și a Hotărârii Guvernului nr.172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne.

2. Autorul sesizării a pretins că dispozițiile art. 21/2 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, care reglementează stimularea financiară a agenților constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, și Hotărârea Guvernului nr.172 din 22 martie 2017, emisă întru executarea legii menționate, contravin articolelor 1, 15, 16, 21 și 23 din Constituție.

3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 20 aprilie 2017, sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opinia Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului.

5. În ședința plenară publică a Curții, sesizarea a fost susținută de dl Fadei Nagacevschi, avocat, reprezentantul autorului sesizării. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, șef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept în Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dl Eduard Serbenco, Secretar de Stat al Ministerului Justiției, și dl Sergiu Țurcanu, șef al Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4118417  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 98  //   Online: 99
Acces rapid