Hotărâre Nr.34 din 08.12.2017

Hotărârea nr.34 din 08.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 87 alin. (1) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (obligativitatea acordului organului sindical la concediere)(Sesizarea nr. 88g/2017)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru

Tipul hotărârii: excepție de neconstituționalitate

Prevedere: Prevederi declarate neconstituționale

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h3408122017ro24e17.pdf


Sesizări:


Adresă:

1.  ADRESĂ ( 08.12.2017)


1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 87 alin. (1) din Codul muncii 154-XV din 28 martie 2003, ridicată de către Andrei Şveţ, reprezentantul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în dosarul nr. 3-1812/15, aflat pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

2. Sesizarea a fost depusă la Curtea Constituțională la 22 iunie 2017 de către judecătorul Constantin Roşca, din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

3. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a pretins că prevederile art.87 alin. (1) din Codul muncii, în redacția anterioară a Legii nr. 188 din 21 septembrie 2017, sunt contrare articolelor 4, 7, 8, 16, 20, 46 şi 54 din Constituție.

4. Prin decizia Curţii Constituţionale din 17 octombrie 2017 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

5. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opinia Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

6. În şedinţa plenară publică a Curţii, excepția de neconstituționalitate a fost susţinută de reprezentantul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, dl Andrei Şveţ. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, şef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituţională şi organele de drept din cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. În şedinţa plenară publică a Curţii reprezentantul Guvernului nu a participat.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4118444  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 124  //   Online: 124
Acces rapid