Hotărâre Nr.36 din 13.12.2017

Hotărârea nr.36 din 13.12.2017 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr 165e/2017)


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală

Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat

Prevedere: Declararea calității de deputat

Hotărârea curții:
1.  ro-h3613122017ro78177.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituţională la 12 decembrie 2017, în temeiul articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit.e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 13 decembrie 2017 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

3. La şedinţa publică a Curţii au participat dna Rodica Ciubotaru, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, și dna Aliona Babiuc, candidat supleant la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

4. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr.78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale."

Articolul 69

Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[...]."

5. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 268 din 7 decembrie 2017 privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament sunt următoarele:

„Art.1. - Se ia act de cererea de demisie a doamnei deputat în Parlament Oxana DOMENTI, aleasă din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Art.2. - Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparține Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării."

1. Se declară aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, dna Aliona Babiuc, pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

6. Prin Hotărârea nr. 268 din 7 decembrie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, ca urmare a cererii de demisie a doamnei deputat în Parlament Oxana Domenti, aleasă din partea acestui partid.

7. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 1309 din 12 decembrie 2017, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dna Aliona Babiuc, candidat supleant pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, prezentând materialele respective.

8. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

9. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

10. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

11. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că a devenit vacant un mandat de deputat în Parlament aparţinând Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

12. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

13. Astfel, dna Aliona Babiuc se regăsește pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

14. Totodată, la validarea mandatului de deputat în Parlament se ține cont de declarația candidatului supleant pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, dl Vitalie Pîrlog, prin care a refuzat atribuirea mandatului de deputat.

15. Candidatul supleant dna Aliona Babiuc a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.  

16. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală dnei Aliona Babiuc, a.n. 1969, domiciliată în or. Briceni, pedagog, candidat supleant pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3949008  //   Vizitatori ieri: 2774  //   azi: 214  //   Online: 4


Acces rapid