Hotărâre Nr.25 din 27.07.2017

Hotărârea nr.25 din 27.07.2017 pentru controlul constituţionalităţii Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (pensia specială a judecătorilor) (Sesizarea nr.75a/2017)


Subiectul sesizării: Curtea Supremă de Justiție

Tipul hotărârii: controlul constituționalității legilor al regulamentelor și al hotărârilor Parlamentului

Prevedere: Excepție de neconstituționalitate admisă și declararea neconstituționalității

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h2527072017roa0618.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 5 iunie 2017 de către Curtea Supremă de Justiție, în temeiul articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 4 alin.(1) lit. a) și 25 lit. d) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin.(1) lit. a) și 38 alin. (1) lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, pentru controlul constituționalității Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

2. Curtea Supremă de Justiție a pretins că norma contestată, care modifică articolul 32 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și prevede că judecătorul are dreptul la pensie în condițiile Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul de pensii, contravine articolelor 46 și 116 din Constituție.

3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 27 iunie 2017 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opiniile Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului.

5. În şedinţa plenară publică a Curţii, sesizarea a fost susținută de Iulia Sîrcu, judecător, reprezentant al Curții Supreme de Justiție. Parlamentul a fost reprezentat de Valeriu Kuciuk, șef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept din cadrul Direcţiei generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de Eduard Serbenco, viceministru al justiţiei, Viorica Dumbrăveanu, viceministru al muncii, protecției sociale și familiei, și Laura Grecu, Președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4118456  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 136  //   Online: 136
Acces rapid