Hotărâre Nr.19 din 06.06.2017

Hotărârea nr. 19 din 06.06.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 67 lit. f) din Codul familiei referitoare la sintagma „de narcomanie” (decăderea din drepturile părintești a persoanelor care suferă de narcomanie) (Sesizarea nr. 25g/2017)


Subiectul sesizării: Curtea Supremă de Justiție , avocatul Andrei Lungu, în dosarul nr. 2ra-181/17, aflat pe rolul Curții Supreme de Justiție

Tipul hotărârii: controlul constituționalității legilor al regulamentelor și al hotărârilor Parlamentului

Prevedere: Prevederi declarate constituționale

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h1906062017roc9203.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a sintagmei „de narcomanie" din articolul 67 lit. f) din Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, ridicată de către avocatul Andrei Lungu, în dosarul nr. 2ra-181/17, aflat pe rolul Curții Supreme de Justiție.

2. Excepția de neconstituțuonalitate a fost depusă la Curtea Constituțională la 23 februarie 2017 de către Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

3. Autorul excepţiei a pretins, în esenţă, că prevederile art. 67 lit. f) din Codul familiei, care stabilesc decăderea din drepturile părintești a persoanelor care suferă de narcomanie, sunt contrare articolelor 28 şi 54 din Constituție.

4. Prin decizia Curţii Constituţionale din 10 martie 2017 excepția de neconstituționalitate a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

5. În procesul examinării excepției de neconstituționalitate, Curtea Constituţională a solicitat opinia Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului.

6. În şedinţa plenară publică a Curţii Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, şef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituţională şi organele de drept din cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dna Viorica Dumbrăveanu, viceministrul muncii, protecției sociale și familiei. Autorul excepției de neconstituționalitate nu s-a prezentat.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4119345  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 978  //   Online: 44
Acces rapid