Hotărâre Nr.5 din 07.02.2017

Hotărârea nr.5 din 07.02.2017 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 și anexelor nr. 3 şi nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.390 din 16 iunie 2015 cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016 (organele de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior) Sesizarea nr.140a/2016)


Subiectul sesizării: O fracțiune parlamentară , deputaţii în Parlament, dnii Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco

Tipul hotărârii: controlul constituționalității legilor al regulamentelor și al hotărârilor Parlamentului

Prevedere: Excepție de neconstituționalitate respinsă și declararea constituționalității

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h5140a2016a85e5.pdf


Sesizări:


Adresă:

1.  ADRESĂ ( 07.02.2017)


1. La originea cauzei se află sesizarea, depusă la Curtea Constituțională la 23 noiembrie 2016, în temeiul art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, art. 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de către deputaţii în Parlament, dnii  Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco, pentru controlul constituționalității prevederilor articolelor 82 alin. (2), 102, 103 alin. (3) lit. g) şi h), 104,  105 alin. (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (15), (17), 106 alin. (8), 107 alin. (l) lit. (d), 108 alin. (6) lit. a) şi с) și 121 alin. (l) din Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014 și anexelor nr.3 și nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.390 din 16 iunie 2015 cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016.

2. Autorii sesizării au pretins, în esenţă, că dispozițiile contestate din Codul educației, precum și anexele nr.3 și nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.390 din 16 iunie 2015 sunt contrare prevederilor articolelor 1 alin. (3),  22, 23, 35, 44, 46 și 54 din Constituție.

3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 19 decembrie 2016, sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opinia Parlamentului și Guvernului.

5. Autorii sesizării au lipsit de la ședința plenară publică a Curţii. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, şef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept în Direcţia generală juridică a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dna Cristina Boaghi, viceministru al educației, și dna Rodica Josanu, șef al Direcției juridice a Ministerului Educației.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4118547  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 217  //   Online: 80
Acces rapid