Hotărâre Nr.17 din 10.05.2017

Hotărârea nr. 17 din 10.05.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare (interdicția eliberării documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere) (sesizarea nr. 20g/2017)


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond) , Judecătoria Bălți

Tipul hotărârii: controlul constituționalității legilor al regulamentelor și al hotărârilor Parlamentului

Prevedere: Prevederi declarate neconstituționale

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-HCC-20gfinal-redactatabbfc1.pdf


Sesizări:1.  La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 22 alin.(1) lit.v) teza a doua din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004, potrivit cărora interdicţia privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere se aplică exclusiv de către instanţa de judecată, ridicată de către judecătorul Ion Ghizdari, în dosarul nr.25-248/16, pendinte la Judecătoria Bălți, sediul Fălești.

2.  Sesizarea a fost depusă la Curtea Constituțională la 15 februarie 2017, de către judecătorul Ion Ghizdari din cadrul Judecătoriei Bălți, sediul Fălești, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

3.  Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a pretins, în esenţă, că prevederile articolului 22 alin.(1) lit.v) din Codul de executare, în partea ce ține de posibilitatea aplicării de către instanța de judecată a interdicţiei privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere, sunt contrare articolelor 23, 27, 28 și 54 din Constituție.

4.  Prin decizia Curţii Constituţionale din 9 martie 2017 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

5.  În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opinia Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului și Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

 

6.  La şedinţa plenară publică a Curţii, excepția de neconstituționalitate a fost susţinută de judecătorul Ion Ghizdari. Guvernul a fost reprezentat de dl Eduard Serbenco, viceministru al Justiţiei. Parlamentul nu a delegat reprezentantul său.


Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4110039  //   Vizitatori ieri: 3374  //   azi: 2242  //   Online: 20
Acces rapid