Hotărâre Nr.4 din 07.02.2017

Hotărârea nr. 4 din 07.02.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 424 alin. (2), 431 alin. (1) pct. 11) din Codul de procedură penală și articolul 3621 din Codul penal (Sesizările nr. 145g/149g/2016)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău , Ion Pleșca, Oxana Robu, Stelian Teleucă, Iurie Melinteanu, Ludmila Ouș, Nichifor Corochii din cadrul Curții de Apel Chișinău

Tipul hotărârii: excepție de neconstituționalitate

Prevedere: Excepție de neconstituționalitate respinsă și declararea constituționalității

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h407022017s145gs149g-20164b673.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află:

a) excepţia de neconstituţionalitate:

- a articolului 424 alin. (2) din Codul de procedură penală, în măsura în care se interpretează că instanța de recurs este în drept să înlăture efectele nulității hotărârii judecătorești, să caseze hotărârea, cu agravarea situației condamnatului, în baza temeiurilor „neinvocate de procuror” dar „invocate de partea apărării”;

- a articolului 431 alin. (1) pct.11) din Codul de procedură penală, în partea ce ține de omisiunea de a reglementa obligația instanței de recurs de a comunica părții adverse referința asupra recursului;

- a articolului 3621 din Codul penal,

ridicată de către avocatul Vasile Nicoară în dosarul nr. 1a-1637/16, pendinte la Curtea de Apel Chișinău;

b) excepţia de neconstituţionalitate:

- a sintagmei „a intrării, şederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieşirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetăţean, nici rezident al acestui stat” din articolul 3621 alin. (1) din Codul penal, ridicată de către avocatul Iurie Spînu în dosarul nr. 1a-1701/16, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Sesizările au fost depuse la Curtea Constituţională la 7 decembrie 2016 și respectiv 14 decembrie 2016 de către completele de judecată (Ion Pleșca, Oxana Robu, Stelian Teleucă) și (Iurie Melinteanu, Ludmila Ouș, Nichifor Corochii) din cadrul Curții de Apel Chișinău, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

3. Autorii excepţiilor de neconstituţionalitate au pretins că dispoziţiile contestate contravin articolelor 1 alin. (3), 4, 7, 20, 22, 23, 27 alin. (2) și 54 din Constituție.

4. Prin decizia Curţii Constituţionale din 19 decembrie 2016 excepțiile de neconstituționalitate nr. 145g/2016 și 149g/2016 au fost declarate admisibile, fără a prejudeca fondul cauzei.

5. Totodată, având în vedere identitatea de obiect în partea ce ține de excepția de neconstituționalitate a articolului 3621 din Codul penal, în temeiul articolului 43 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea a decis conexarea sesizărilor într-un singur dosar.

6. În procesul examinării sesizărilor Curtea Constituţională a solicitat opinia Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului și Procuraturii Generale. 

7. În şedinţa plenară publică a Curţii, sesizarea nr. 149g/2016 a fost susținută de avocatul Vasile Nicoară, autor al sesizării. Avocatul Iurie Spînu, autorul sesizării nr. 145g/2016, nu a fost prezent la ședința Curții.

8. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, şef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituţională şi organele de drept din cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dl Eduard Serbenco, viceministru al Justiţiei.

 

1. Circumstanțele cauzei penale nr. 1a-1701/16

 9. La 9 august 2016, prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, G.B. a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 3621 alin. (3) lit. a) din Codul penal, pentru faptul organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Federației Ruse a cetățenilor Republicii Moldova.

10. La 24 august 2016, sentința primei instanțe a fost atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău.

11. La 2 noiembrie 2016, în cadrul examinării cauzei în instanța de apel, avocatul Iurie Spînu a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „a intrării, şederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieşirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetăţean, nici rezident al acestui stat” din alin. (1) al articolului 3621 din Codul penal.

12. Prin încheierea din aceeași dată, instanţa a dispus ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi transmiterea sesizării în adresa Curţii Constituţionale pentru soluţionare.

 

2. Circumstanțele cauzei penale nr. 1a-1637/16

 

13. La 4 noiembrie 2015, prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, a fost încetat procesul penal intentat în privința lui T.D. și alți inculpați pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 3621 alin. (3) lit. b) și c) din Codul penal, și anume pentru organizarea migrației ilegale a cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul țărilor membre ale spațiului Schenghen, dintre care intrarea și șederea ilegală pe teritoriul Italiei.

14. Împotriva sentinței primei instanțe, procurorul și T.D. au declarat apel. Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 10 februarie 2015 a fost admis demersul procurorului, respins apelul avocatului, casată sentința primei instanțe și pronunțată o nouă hotărâre.

15. Nefiind de acord cu decizia Curții de Apel Chișinău, partea apărării a depus recurs la Curtea Supremă de Justiție, solicitând casarea acesteia și achitarea condamnatului.

16. De asemenea, împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău, a depus recurs și procurorul.

17. Instanța de recurs a expediat părții apărării copia recursului depus de procuror și a solicitat prezentarea referinței asupra recursului.

18. La 19 iulie 2016, prin decizia Curții Supreme de Justiție au fost admise recursurile ordinare declarate de partea apărării și procuror, fiind dispusă casarea integrală a deciziei instanței de apel și rejudecarea cauzei de aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată, având ca temei prevederile art. 427 alin. (1) pct. 6) din Codul de procedură penală, și anume că „hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția”.

 19. La 24 noiembrie 2016, în cadrul examinării cauzei în instanța de apel, avocatul Vasile Nicoară a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a articolului 431 alin. (1) pct.11) din Codul de procedură penală, în partea ce ține de omisiunea de a reglementa obligația instanței de recurs de a comunica părții adverse referința asupra recursului; a articolului 424 alin. (2) din Codul de procedură penală, în măsura în care se interpretează că instanța de recurs este în drept să înlăture efectele nulității hotărârii judecătorești, să caseze hotărârea, cu agravarea situației condamnatului în baza temeiurilor „neinvocate de procuror”, dar „invocate de partea apărării”; a articolului 3621 din Codul penal.

 20. Prin încheierea din aceeași dată, instanţa a dispus ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi transmiterea sesizării în adresa Curţii Constituţionale pentru soluţionare.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4118501  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 175  //   Online: 38
Acces rapid