Hotărâre Nr.7 din 16.02.2017

Hotărârea nr.7 din 16.02.2017 pentru controlul constituționalității articolului 41 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (asigurarea elevilor cu manuale școlare) (Sesizarea nr.162a/2016)


Subiectul sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova , Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco

Tipul hotărârii: controlul constituționalității legilor al regulamentelor și al hotărârilor Parlamentului

Prevedere: Prevederi declarate neconstituționale

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-hcc72017-162a201616f17.pdf


Sesizări:


Adresă:

1.  ADRESĂ ( 16.02.2017)


1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 28 decembrie 2016, în temeiul art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, art. 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de către deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova, dnii Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco, pentru controlul constituționalității articolului 41 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.

2. Autorii sesizării au pretins, în esenţă, că dispoziţiile articolului 41 alin.(4) din Codul educației al Republicii Moldova sunt contrare prevederilor articolelor 16 și 35 din Constituție.

3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 19 ianuarie 2017, sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opiniile Președintelui Republicii Moldova, Parlamentului și Guvernului.

5. La şedinţa plenară publică a Curţii au participat deputații în Parlament, dnii Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco, autori ai sesizării. Sesizarea a fost susținută de către dl Vasile Bolea. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, şef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept din cadrul Direcţiei generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dna Rodica Josanu, șef al Secției juridice a Ministerului Educației.

6. La 17 iulie 2014, Parlamentul a adoptat Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152, prin care a fost stabilit cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului de educație din Republica Moldova.

7. Potrivit articolului 41 alin. (1) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (în continuare – Codul educaţiei), în instituţiile de învățământ general se utilizează manuale şcolare, elaborate în baza Curriculumului naţional, selectate şi editate prin concurs.

 

8. Astfel, articolul 41 alin. (3) din acelaşi cod stabileşte elevii din învățământul primar sunt asiguraţi cu manuale şcolare în mod gratuit. Totodată, dispoziţiile alineatului (4) al aceluiaşi articol prevăd elevii claselor V–XII sunt asiguraţi cu manuale şcolare conform schemei de închiriere aprobate de Ministerul Educaţiei.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4118448  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 128  //   Online: 128
Acces rapid