Hotărâre Nr.18 din 22.05.2017

Hotărârea nr.18 din 22.05.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală(intima convingere a judecătorului)(Sesizarea nr. 27g/2017)


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond) , judecătorul Sergiu Bularu din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru

Tipul hotărârii: excepție de neconstituționalitate

Prevedere: Excepție de neconstituționalitate respinsă și declararea constituționalității

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h18220517ro224cc.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a următoarelor prevederi din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003:

- sintagma „și propriei convingeri" din alineatul (2) al articolului 26;

- sintagma „judecătorul și persoana care efectuează urmărirea penală apreciază probele în conformitate cu propria lor convingere" din alineatul (1) al articolului 27;

- sintagma „reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri" din alineatul (2) al articolului 101,

excepție ridicată de avocatul Andrian Paladii în dosarul nr. 10-516/15, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 13 martie 2017 de către judecătorul Sergiu Bularu din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

3. Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins, în esență, că prevederile contestate, potrivit cărora judecătorul apreciază probele în baza propriei convingeri, încalcă articolele 114, 115 alin. (4), 124 alin. (1) și 125 alin. (5) din Constituție.

4. Prin decizia Curţii Constituţionale din 31 martie 2017 sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

5. În procesul examinării excepției de neconstituționalitate, Curtea Constituţională a solicitat opinia Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova și Guvernului. Parlamentul nu a prezentat opinia sa scrisă.

6.  În ședința plenară publică a Curţii, sesizarea a fost susținută de  avocatul Andrian Paladii, autorul excepției de neconstituționalitate.

7. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, șef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept al Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dl Eduard Serbenco, viceministru al justiției.  

A. Circumstanţele litigiului principal

8. În procedura judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, se află plângerea lui A.G., depusă în baza art. 313 din Codul de procedură penală, prin care a solicitat anularea procesului verbal cu privire la efectuarea percheziției din 26 noiembrie 2015.

9. În procesul examinării plângerii, avocatul Andrian Paladii a ridicat excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală, menționate la § 1.

10. Prin încheierea din 10 februarie 2017, instanța a dispus ridicarea excepției de neconstituționalitate și transmiterea sesizării în adresa Curții Constituționale pentru soluționare.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4119384  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 1015  //   Online: 81
Acces rapid