Hotărâre Nr.12 din 28.03.2017

Hotărâre nr.12 din 28.03.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 307 din Codul penal (răspunderea penală a judecătorilor)


Subiectul sesizării: Curtea Supremă de Justiție

Tipul hotărârii: excepție de neconstituționalitate formulată de către Curtea Supremă de Justiție

Prevedere: Excepție de neconstituționalitate respinsă și declararea constituționalității

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h1228032017roa60da.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 307 din Codul penal, ridicată din oficiu de către completul judecătoresc permanent pentru examinarea contestațiilor împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor din cadrul Curții Supreme de Justiție în dosarul nr.3-10/16, pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 20 decembrie 2016 de către completul de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

3. Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins că articolul 307 din Codul penal, care stabilește drept componență de infracțiune pronunţarea cu bună-ştiinţă de către judecător a unei hotărâri, sentinţe, decizii sau încheieri contrare legii, vine în contradicție cu articolele 6, 22 și 116 alin.(1) din Constituţie.

4. Prin decizia Curţii Constituţionale din 27 decembrie 2016 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

5. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opiniile Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului.

6. De asemenea, Curtea a solicitat opinia Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (în continuare - „Comisia de la Veneţia"). La 13 martie 2017, Comisia de la Veneţia a comunicat Curţii Constituţionale Opinia sa Amicus Curiae (CDL-AD(2017)002) referitor la răspunderea penală a judecătorilor, adoptată în cadrul celei de-a 110-a sesiuni plenare (Veneția, 10-11 martie 2017).

7. În ședința publică a Curții, excepţia de neconstituţionalitate a fost susţinută de dna Iulia Sîrcu, judecător al Curții Supreme de Justiție. Parlamentul a fost reprezentat de către Valeriu Kuciuk, șef Serviciul reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept în Direcţia generală juridică a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către Eduard Serbenco, viceministru al Justiţiei.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4117000  //   Vizitatori ieri: 3789  //   azi: 2475  //   Online: 23
Acces rapid