Decizie Nr. 139 din 14.12.2018

Decizia nr. 139 din 14.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 167a/2018 pentru controlul constituționalității articolelor 64 alin. (2) și 641 alin. (1) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul juridic al străinilor în Republica Moldova (durata măsurii de ținere în custodie publică a străinilor)


Subiectul Sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, Ion Apostol, Valerian Bejan, Roman Boțan, Lilian Carp, Ion Casian, Petru Cosoi, Ștefan Vlas și Alina Zotea-Durnea

Fişiere:
1. ro-d1392018167a2018e47a6.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională pe 15 noiembrie 2018, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, de către dnii Mihai Ghimpu, Ion Apostol, Valerian Bejan, Roman Boțan, Lilian Carp, Ion Casian, Petru Cosoi, Ștefan Vlas și Alina Zotea-Durnea, deputați în Parlament, pentru controlul constituționalității articolelor 64 alin. (2) și 641 alin. (1) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul juridic al străinilor în Republica Moldova.

Motivele sesizării 

2. Motivele sesizării, așa cum au fost formulate de către autorii acesteia, pot fi rezumate după cum urmează.

3. În conformitate cu articolul 64 alin. (2) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul juridic al străinilor în Republica Moldova, în cazul străinului împotriva căruia s-a dispus măsura returnării sau care a fost declarat persoană indezirabilă, luarea în custodie publică se dispune de către instanţa de judecată pe o perioadă de până la 6 luni, la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini.

4. Totodată, potrivit articolului 641 alin. (1) din aceeași lege, minorii neînsoţiţi şi familiile cu minori sunt luaţi în custodie publică numai în ultimă instanţă şi pentru o perioadă cât mai scurtă.

Autorii sesizării pretind că aceste prevederi sunt imprevizibile și că restrâng în mod disproporționat dreptul la libertatea individuală şi la siguranţa persoanei.