Decizia nr. 93 din 06.09.2018

Decizia nr.93 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.106b/2018 privind interpretarea unor prevederi din Constituția Republicii Moldova


Subiectul Sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova, Tudor Deliu, Maria Ciobanu, Iurie Ţap, Lilian Carp, Grigore Cobzac și Vadim Pistrinciuc

Fişiere:
1. ro-d932018106b2018a590e.pdf
2. ro-d932018106b2018rusb4fbb.pdf


Sesizări:


1. Pe 20 iulie 2018, dnii Tudor Deliu, Maria Ciobanu, Iurie Ţap, Lilian Carp, Grigore Cobzac și Vadim Pistrinciuc, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, i-au adresat Curţii Constituţionale o sesizare prin care solicită interpretarea articolelor 1 alin. (3), 2, 7, 23 alin. (2), 38, 39, 53 alin. (1), 54 și 56 din Constituția Republicii Moldova, ridicând următoarele probleme:

1) Pot fi declarate nule alegerile de către instituțiile statului care au această competență în lipsa unor criterii fixe, stabilite de lege?

2) Sunt încălcate dreptul de vot, dreptul de a fi ales și dreptul de a participa la administrarea treburilor publice în cazul în care alegerile sunt declarate nule în lipsa unor criterii expres prevăzute de lege?

3) Pot fi declarate nule alegerile de către instanța de judecată din oficiu, în lipsa unei cereri motivate și însoțite de probe?

2. De asemenea, autorii sesizării i-au solicitat Curții Constituționale să constate încălcările normelor și principiilor constituționale pretins a fi comise de către instanțele de judecată și de către Comisia Electorală Centrală atunci când au infirmat legalitatea alegerilor locale din municipiul Chișinău, care au avut loc pe 20 mai 2018 (turul I) și 3 iunie 2018 (turul al II-lea).

3. Prin aceeași sesizare, autorii i-au cerut Curții să menționeze în hotărârea sa care sunt fraudele electorale și criteriile care pot conduce la declararea nulității alegerilor.

4. Mai mult, autorii sesizării au solicitat constatarea inacțiunii autorităților executive și legislative în privința executării adreselor Curții Constituționale adoptate odată cu Hotărârea nr. 34 din 13 decembrie 2016, precum și stabilirea modului de executare a concluziilor care rezultă din aceste acte.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4203977  //   Vizitatori ieri: 2189  //   azi: 581  //   Online: 36
Acces rapid