Decizia nr. 95 din 06.09.2018

Decizia nr. 95 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012


Subiectul Sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru

Fişiere:
1. ro-d952018112g2018rouf5c3f.pdf
2. ro-d95-112g2018-rus04bcc.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, ridicată de către dl Valeriu Axenti, reprezentantul creditorului, în dosarul nr. 2i-166/18, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 2 august 2018 de către dl judecător Nicolae Șova, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 18 octombrie 2012, între „Amtarex&Co" S.R.L. și F.C.P. „Soldi" S.R.L. a fost încheiat un contract cu privire la investirea capitalului în construcție. Potrivit contractului de investire în contul achitării costului apartamentului F.C.P. „Soldi" S.R.L. a executat în beneficiul „Amtarex&Co" S. R. L. lucrări de finisare a fațadei blocului locativ.

4. Potrivit contractului de antrepriză, plata pentru lucrările îndeplinite trebuia efectuată în baza actelor de recepție a lucrărilor semnate de beneficiar și antreprenor. În contul achitării lucrărilor îndeplinite, beneficiarul trebuia să-i ofere antreprenorului un apartament cu trei camere situat în blocul locativ respectiv.

5. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a constatat insolvabilitatea „Amtarex&Co" S.R.L. și a desemnat un administrator al procesului de insolvabilitate.

6. Administratorul a acceptat integral spre validare creanța F.C.P. „Soldi" S.R.L. și a admis creanța creditorului cu titlu de creanță chirografară de rangul V.

7. F.C.P. „Soldi" S.R.L. a contestat acțiunea juridică a administratorului cu privire la ignorarea rangului garantat pretins de către creditor și încadrarea creanței sale în categoria creanțelor chirografare de rangul V.

8. În cadrul ședinței de judecată, dl Valeriu Axenti, reprezentantul creditorului, a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

9. Prin încheierea din 11 iulie 2018, instanța de judecată a admis ridicarea excepției și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea soluționării ei.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4209914  //   Vizitatori ieri: 1152  //   azi: 978  //   Online: 40
Acces rapid