Decizia nr. 76 din 09.07.2018

Decizia nr.76 din 9 iulie 2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare (termenul de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu spre executare)


Subiectul Sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana

Fişiere:
1. ro-d76201888g2018roe59c4.pdf
2. ro-d76201888g2018ru80616.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004, ridicată de către dl Alexandru Buga, reprezentantul părții în dosarul nr. 25-110/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituțională pe 22 iunie 2018 de către dna judecător Iraida Secrieru de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 27 aprilie 2018, Combinatul „Liman" al Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a depus la executorul judecătoresc o cerere prin care a solicitat intentarea procedurii de executare în baza unui titlu executoriu din 2 iulie 2007. Executorul judecătoresc a refuzat intentarea procedurii de executare din cauză că titlul executoriu a fost prezentat tardiv.

4. Pe 14 mai 2018, Combinatul „Liman" al Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, o cerere prin care a contestat refuzul executorului judecătoresc de a intenta procedura de executare.

5. În cadrul ședinței de judecată, dl Alexandru Buga, reprezentantul Combinatului „Liman", a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolelor 16 alin. (1) și 61 alin. (1) lit. b) din Codul de executare, care stabilesc că executorul judecătoresc poate refuza intentarea procedurii de executare în cazul expirării termenului de prescripție pentru prezentarea titlului executoriu.

6. Prin încheierea din 20 iunie 2018, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4204986  //   Vizitatori ieri: 666  //   azi: 839  //   Online: 30
Acces rapid