Decizia nr. 67 din 19.06.2018

Decizia nr.67 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 80g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul Fiscal


Subiectul Sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Orhei, sediul Telenești

Fişiere:
1. ro-d67201880g2018rou4165f.pdf
2. ro-dcc6780g2018rus50ace.pdf1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a textelor:

- „suprafața totală a terenului și a imobilelor amplasate pe teritoriul pieței" de la litera f) din alineatul (1) al articolului 291 din Codul fiscal, [până la modificările operate prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016];

- „suprafața totală a terenului și imobilelor amplasate pe teritoriul pieței" din Anexa la Titlul VII din Codul fiscal, [până la modificările operate prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016];

- „suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor" de la litera f) din alineatul (1) al articolului 291 din Codul fiscal;

- „suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor" din Anexa la Titltul VII din Codul fiscal,

ridicată de către dl Valeriu Duca, în dosarul nr. 3-13/17, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Telenești.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituțională pe 15 iunie 2018 de către dna judecător Ludmila Iarmaliuc din cadrul Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, se află acțiunea intentată de către Societatea pe acțiuni „Servis" împotriva Serviciului fiscal de stat, prin care a solicitat anularea unui act administrativ.

4. În ședința de judecată, domnul Valeriu Duca, care reprezintă interesele reclamantului, a depus o cerere privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul fiscal.

5. Prin încheierea din 11 aprilie 2018, instanța de judecată a suspendat examinarea cauzei civile și a trimis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate către Curtea Constituțională.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4204982  //   Vizitatori ieri: 666  //   azi: 835  //   Online: 26
Acces rapid