Decizie Nr. 19 din 06.03.2018

Decizia nr.19 din 06.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 90 alin. (1) din Codul de procedură penală (citarea în calitate de martor)


Subiectul Sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Fişiere:
1. ro-d19201812g2018ro1e6ed.pdf
2. ro-d19201812g2018ruaedde.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a textului „martorul este persoana citată în această calitate de organul de urmărire penală sau de instanţă" din alineatul (1) al articolului 90 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, ridicată de avocatul Vitalie Țaulean, în dosarul nr.10-542/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituţională, la 29 ianuarie 2018, de către Victor Rațoi, judecător de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, se află plângerea depusă la 2 mai 2017 de către Elena Țaulean, prin care se solicită a fi declarată nulă procedura de citare în calitate de martor a lui Vitalie Țaulean, precum și de a fi declarat nul procesul-verbal de audiere a acestuia în calitate de martor în cadrul procesului penal în care avea calitatea de avocat.

4. În procesul examinării plângerii de către instanța de judecată, avocatul Vitalie Țaulean a solicitat ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a textului „martorul este persoana citată în această calitate de organul de urmărire penală sau de instanţă" din art. 90 alin. (1) din Codul de procedură penală.

5. Prin încheierea din 27 octombrie 2017, instanța a dispus suspendarea examinării plângerii și remiterea sesizării privind excepția de neconstituționalitate în adresa Curții Constituționale pentru soluționare.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4119460  //   Vizitatori ieri: 3721  //   azi: 1086  //   Online: 24
Acces rapid