Adresanr. PCC-01/76g/30 din 01.11.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-a0176g30ro50601.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.76g din 23.06.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 19 alin. (4) din Legea 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciu public de apă şi canalizare


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 30 din 01.11.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin.(4) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (transmiterea instalațiilor și rețelelor publice de alimentare cu apă)

La 1 noiembrie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr.30, prin care, pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, a exercitat controlul constituţionalităţii articolului 19 alin. (4) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Potrivit art. 19 alin. (4) din Legea enunţată, la finalizarea lucrărilor de construcţie, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice şi/sau de persoane juridice, precum şi cele construite până la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa de finanţare, se transmit gratuit la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau direct operatorului în conformitate cu decizia consiliului local.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea a observat că o normă similară este cuprinsă și la art. 5 alin. (41) din Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999  cu privire la apa potabilă. Deşi la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul nu a invocat art. 5 alin. (41) din Legea cu privire la apa potabilă, totuşi, Curtea a constatat că acesta se află în conexiune cu prevederile contestate.

Prin Hotărârea menţionată supra, Curtea a declarat neconstituțională sintagma gratuit la balanța" din articolul 19 alin. (4) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și din articolul 5 alin. (41) din Legea cu privire la apa potabilă.

Curtea a constatat că prevederile contestate reprezintă în fapt o expropriere fără a fi stabilită o dreaptă și prealabilă despăgubire a proprietarului sau titularilor de alte drepturi reale asupra rețelelor de alimentare cu apă. În context, Curtea a reţinut că orice construcție efectuată din mijloacele financiare ale persoanei fizice sau juridice poate fi transmisă la balanța autorităţii administraţiei publice locale sau direct operatorului doar după o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Astfel, ţinând cont de raționamentele expuse în Hotărârea nr.30 din 1 noiembrie 2016, Curtea subliniază necesitatea reglementării exprese de către Parlament a condițiilor în care persoana urmează a fi despăgubită, precum şi a regimului juridic al bunului transmis autorităţii publice locale.

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4591900  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4688  //   Online: 23
Acces rapid