Adresanr. PCC-01/80g-32 din 17.11.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-aPCC-0180g-nr32ro58492.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.80g din 7.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 6 ale Legii nr.88 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti şi ale art.36/1 (3) al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 32 din 17.11.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi referitoare la executarea creanțelor împotriva statului

La 17 noiembrie 2016 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 32 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi legale referitoare la executarea creanțelor împotriva statului.

Prin această Hotărâre, Curtea a declarat neconstituționale sintagmele care conțin termenul „irevocabil" de la alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 6 din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti și de la alineatele (1) și (2) ale articolului 68 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

În Hotărârea menționată, Curtea a reținut că prevederile contestate ale Legii nr. 87 și cele ale Legii nr.181/2014 restrâng domeniul de executare a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate împotriva statului la cele irevocabile, contrar prevederilor exprese ale articolului 120 din Constituție.

Curtea a reținut că rațiunea Legii nr. 87/2011 a fost de a institui un remediu intern eficient împotriva duratei excesive a procedurilor judiciare sau de executare. Din acest motiv, Curtea a decis că hotărârile judecătorești pronunțate în temeiul legii respective urmează a fi puse în executare neîntârziat după rămânerea definitivă a hotărârii și executate nu mai târziu de trei luni de zile de la această data, similar procedurii de executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru a evita alte tergiversări, pe care, de fapt, Legea nr. 87/2011 trebuie să le remedieze.

În același timp, Curtea a constatat că, potrivit art. 435 din Codul de procedură civilă, la contestarea hotărârii cu recurs, poate fi solicitată suspendarea executării hotărârii doar dacă recurentul a depus cauţiune, inclusiv în situația în care calitatea de recurent o are statul. În acest sens, Curtea consideră necesară instituirea unei distincții între situațiile în care suspendarea executării hotărârii judecătorești este solicitată de persoane fizice și juridice de drept privat și cele în care aceasta este solicitată de către persoane juridice de drept public (autoritățile statului).

Ținând cont de raționamentele expuse în Hotărârea nr. 32 din 17 noiembrie 2016, Curtea subliniază necesitatea reglementării de către Parlament a procedurii de examinare a cauzelor vizate de Legea nr. 87/2011 și de executare a hotărârilor judecătorești pronunțate în temeiul legii respective, în vederea eficientizării acestui mecanism prin excluderea, cel puțin, a unui grad de jurisdicție și a instituirii unor termene rezonabile de executare, precum și excluderea obligativității depunerii cauțiunii de către stat în cazul în care la contestarea hotărârii cu recurs  se solicită suspendarea executării.

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4592039  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4822  //   Online: 157
Acces rapid