Adresanr. PCC-01/97g din 27.09.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-a2727092016ro7a2d3.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.97g din 02.08.2016 privind execepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale art. 17 și 49 alin. (1) lit.a) din Legea privind societățile cu răspundere limitată


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 27 din 27.09.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată

La 27 septembrie 2016 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 27 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 30 din Legea nr. 135-XVI  din  14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată.

Prin această Hotărâre, Curtea a declarat neconstituțională sintagma „operate în actele de constituire" din alineatele (1) și (2) ale articolului 30 din Legea privind societățile cu răspundere limitată.

În Hotărârea menționată, Curtea a reținut că impunerea condiției de a modifica actul de constituire al societății cu răspundere limitată, în vederea înregistrării părții sociale, încalcă nemijlocit dreptul de proprietate al persoanelor care au dobândit părți sociale şi aduce atingere articolului 46 din Constituție.

Totodată, având în vedere că formarea și activitatea societății cu răspundere limitată se bazează pe voința și încrederea reciprocă a asociaților, adițional celor constatate, Curtea a relevat existența situațiilor în care calitatea de nou asociat a dobânditorului unei părți sociale poate fi refuzată de asociații societății. Acest refuz însă nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale dobânditorului părții sociale, acesta fiind îndreptățit să primească echivalentul valoric al respectivei părți sociale. În același timp, analizând în ansamblu prevederile Legii privind societățile cu răspundere limitată, Curtea a remarcat lipsa unei reglementări a unor asemenea situații.

Astfel, remarcând prezența unei omisiuni legislative și deținând rolul de garant al supremației Constituției, Curtea a reținut că nu poate ignora acest vid legislativ, deoarece acesta este în măsură să genereze, eo ipso, încălcarea dreptului de proprietate al dobânditorului părții sociale.

Ținând cont de raționamentele expuse în Hotărârea nr. 27 din 27 septembrie 2016, Curtea subliniază necesitatea reglementării exprese de către Parlament a efectelor dobândirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra  părții sociale, în ipoteza în care calitatea de asociat a dobânditorului părții sociale poate fi refuzată de asociați. 

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4591862  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4655  //   Online: 200
Acces rapid