Adresanr. PCC-01/67g din 19.07.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-a1919072016roeded1.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.67g din 07.06.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art.34 alin. (3) şi art.35 alin. (1) din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind pensiile si asigurările sociale de stat, pct.5 alin.(2) şi pct.20 din Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat.


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 19 din 19.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006

La 19 iulie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 19 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006.

Prin această Hotărâre, Curtea a declarat neconstituțională sintagma „pe o perioadă de cel mult 3 ani până la data solicitării" din art. 35 alin. (1) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi sintagma „pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării" din pct. 20 al Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006.

Totodată, Curtea a declarat constituționale dispoziţiile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pct. 5 alineatul doi al Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006, în ceea ce priveşte limitarea la 6 luni a termenului de valabilitate al procurii, în baza căreia mandatarul poate ridica pensia în numele beneficiarului, menţionând că aceasta constituie o chestiune de oportunitate, ce ține de competența legiuitorului și nu aduce atingere prevederilor constituționale.

Deşi Curtea a menţionat că beneficiarii de pensii au la dispoziţie mai multe modalităţi de încasare a pensiei, inclusiv carduri sau conturi curente deschise la cerere la instituţiile bancare, totuşi Curtea a constatat că mecanismul existent este defectuos, în special pentru cetățenii aflați peste hotarele țării, motiv pentru care solicită Parlamentului revizuirea cadrului normativ în acest sens.

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4591966  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4754  //   Online: 89
Acces rapid