Adresanr. PCC1/25g/57g din 25.07.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-a25072016a6cc0.pdf


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 23 din 25.07.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 27 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental

La 25 iulie 2016 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 23 pentru controlul constituționalității articolului 27 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental.

Prin această Hotărâre, Curtea a declarat constituțional articolul 27 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental, în măsura în care acțiunea în regres se bazează pe o sentință pronunțată în cadrul unei proceduri judiciare separate la nivel național, prin care se constată că judecătorul sau o altă persoană a comis sau a admis, intenționat sau din neglijență gravă, acțiuni sau inacțiuni care au determinat ori au contribuit semnificativ la încălcarea prevederilor Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care a fost constatată printr-o hotărâre a Curții Europene, sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii Europene ori formularea unei declaraţii unilaterale.

În Hotărârea menționată Curtea a reținut că, în temeiul normei contestate, pentru inițierea acțiunii în regres a statului este suficientă existența unei hotărâri sau decizii a Curţii Europene, fără a fi necesară constatarea printr-o sentință judecătorească a vinovăției persoanei, inclusiv a judecătorului.

Curtea a relevat că, în alte cazuri prevăzute de lege, pentru înaintarea acțiunii în regres este necesară constatarea vinovăției prin sentinţă judecătorească (art. 1405 și 1415 din Codul Civil).  De asemenea, în conformitate cu articolul 19 alin.(3) din Legea cu privire la statutul judecătorului, judecătorul poate fi tras la răspundere pentru hotărârea pronunţată doar dacă va fi stabilită, prin sentinţă definitivă, vinovăţia lui de abuz criminal.

În cadrul controlului constituționalității, Curtea a statuat că dispoziția privind acțiunea în regres  de la articolul 27 din Legea cu privire la Agentul guvernamental excedează cadrul general al răspunderii judecătorilor în raport cu prevederile legale menționate mai sus, prin faptul că permite atragerea la răspundere în lipsa unui mecanism bine stabilit în vederea constatării vinovăției, fiind suficientă doar existența unei hotărâri sau decizii pronunțate de către Curtea Europeană. Aceeași opinie a fost exprimată și de către Comisia de la Veneţia în opinia Amicus Curiae din 13 iunie 2016.

Curtea a reiterat că atragerea automată la răspundere disciplinară a judecătorului doar în baza unei hotărâri a Curţii Europene de condamnare a statului, fără a demonstra că legea a fost încălcată în mod intenţionat de către judecător, constituie o ingerinţă inadmisibilă în independența judecătorului.

În lumina celor expuse, ținând cont de faptul că norma contestată se referă la diverse categorii de persoane, inclusiv judecători, Curtea subliniază importanţa şi necesitatea reglementării, într-un cadru normativ comprehensiv, a mecanismului de aplicare a instituției regresului în contextul condamnării Republicii Moldova în fața Curții Europene, ținând cont de raționamentele expuse în Hotărârea Curții Constituționale nr. 23 din 25 iulie 2016.

Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.p

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4618700  //   Vizitatori ieri: 3425  //   azi: 1692  //   Online: 160
Acces rapid