Adresanr. PCC1/29a din 18.05.2016

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa29gcd832.pdf


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 16 din 18.05.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (accesul la informație)

La 18 mai 2016 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 16 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015.

Prin această Hotărâre, Curtea a declarat neconstituțional alineatul (4) de la articolul 10 din Legea cu privire la Agentul guvernamental, potrivit căruia: „Prevederile Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie nu se aplică corespondenţei Agentului guvernamental cu Curtea Europeană şi cu alte autorităţi, precum şi materialelor din dosarele ce se află în procedura Agentului guvernamental..

În Hotărârea menționată, Curtea a reținut că exceptarea informației deținute de Agentul guvernamental de la aplicarea prevederilor Legii privind accesul la informație urmărește scopul legitim de protecție a intereselor statului în procedurile de reprezentare în fața Curții Europene și, în special, a drepturilor altor persoane (dreptul la viața privată, reputație ș.a.) și a fost determinată de specificul procedurii de reprezentare a statului în fața Curții Europene și de exercitarea corespunzătoare a obligațiilor Agentului guvernamental.

În același timp, Curtea a constatat că norma cuprinsă la alineatul (4) de la articolul 10 din Legea cu privire la Agentul guvernamental instituie restricții excesive cu privire la informația aflată în posesia Agentului guvernamental. Apreciind norma contestată ca fiind o normă de blanchetă, Curtea a subliniat că aceasta nu asigură un just echilibru între dreptul de acces la informație și protecția drepturilor altor persoane.

În acest sens, Curtea subliniază importanţa şi necesitatea reglementării caracterului confidențial a anumitor informații deținute de Agentul guvernamental, ținând cont de raționamentele expuse în Hotărârea Curții Constituționale nr. 16 din 18 mai 2016, însă fără a excepta integral şi în mod automat toate categoriile de informații deținute.

Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4591786  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4584  //   Online: 129
Acces rapid