Adresanr. PCC-01/39a din 17.11.2015

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-aPCC-01-39a77882.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.39a din 19.10.2015 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.172 din 15 octombrie 2015 privind încuviinţarea ridicării imunităţii parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 27 din 17.11.2015 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 172 din 15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.

La 17 noiembrie 2015 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 27 pentru controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 172 din 15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat.

Prin această Hotărâre, Curtea a reținut că, potrivit dispoziţiilor constituţionale [art. 74 alin. (2)], regula care guvernează adoptarea hotărârilor Parlamentului este întrunirea cvorumului decizional minim al majorităţii simple de voturi, respectiv jumătate plus unu din numărul deputaţilor prezenţi la şedinţă, excepţiile de la această regulă fiind expres prevăzute de Legea fundamentală. Respectiv, în sensul articolului 70 din Constituţie, în coroborare cu articolele 1 alin. (3) şi 7 din Constituţie, Parlamentul nu poate institui alte cvorumuri decizionale decât cele expres stabilite de Constituţie.

De asemenea, Curtea a menționat că, în sensul articolului 68 din Constituţie, în coroborare cu articolele 2, 34, 39 şi 65 din Constituţie, pentru a asigura principiul constituțional al transparenței şi responsabilităţii, votul fiecărui deputat este deschis, cu excepția cazurilor prevăzute expres și exhaustiv în Constituţie şi a situaților excepționale ce țin de protecţia cetăţenilor sau siguranța națională.

Pornind de la raţionamentele enunţate, Curtea a reținut că dispozițiile articolului 97 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, care prevede că hotărârea privind ridicarea imunităţii deputatului se adoptă „[...] cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, exprimat secret", sunt neconstituţionale. Pentru aceleaşi raţionamente, sunt neconstituţionale și prevederile alineatului (7), precum şi cuvântul „secret" din alineatul (8) de la articolul 97 din Regulamentul Parlamentului, şi alineatul (5) de la articolul 10 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, care consacră aceeași soluţie legislativă neconstituţională.

Prin urmare, pentru a asigura unitatea reglementărilor legale în domeniu, Parlamentul urmează să elimine toate dispoziţiile legale contrare prevederilor Constituţiei care vizează cvorumul decizional şi caracterul deschis al votului.

Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4592021  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4806  //   Online: 141
Acces rapid