Adresanr. PCC-01/10a din 06.10.2015

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-AdresaPCC0110aroa38de.pdf


Prin Hotărârea nr. 24 din 6 octombrie 2015 Curtea Constituțională a exercitat controlul constituționalității art. 28 lit. b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (în continuare - Legea cetățeniei).

Prin această Hotărâre, Curtea a recunoscut constituțional art. 28 lit. b) din Legea cetățeniei, care reglementează atribuțiile Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în procedura de examinare a cererilor privind recunoașterea cetățeniei.

Curtea a menționat că la examinarea cererilor privind recunoașterea cetățeniei Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor doar constată un fapt în baza actelor justificative, neavând discreţia de a acorda sau nu cetățenia în cazul întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege, şi, prin urmare, nu încalcă atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul cetățeniei, prevăzute de art. 88 lit. c) din Constituție.

În același timp, examinând în totalitate Legea cetățeniei, Curtea a constatat că reglementările acesteia conţin mai multe neclarităţi și inadvertențe.

Astfel, Curtea menționează că articolul 12 alin.(2) din Legea cetățeniei, prin care se stabilește care persoane pot solicita dobândirea cetățeniei prin recunoaștere, nu definește în mod exhaustiv linia descendenților.

De asemenea, Curtea atrage atenția că în art. 10 legea reglementează cinci temeiuri de dobândire a cetățeniei (naștere, recunoaștere, înfiere, redobândire, naturalizare), ulterior însă în unele prevederi legale se utilizează prin enumerare, alături de alte temeiuri specifice, noțiunea generică „dobândire a cetățeniei", fapt ce creează o contradicție între norme.

În acest sens, Curtea subliniază că, deși Președintele Republicii Moldova soluționează doar cererile privind dobândirea cetățeniei prin naturalizare și redobândirea cetățeniei, art. 33 stabilește că „Cererea privind dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova.". Prin utilizarea eronată a termenului generic de „dobândire" a cetățeniei legiuitorul a creat o confuzie, or, la dobândirea cetățeniei prin „naștere", „recunoaștere" și „înfiere" nu este necesară depunerea cererii pe numele Președintelui Republicii Moldova.

La fel, și art. 27 din lege, care reglementează atribuțiile Președintelui în domeniul cetățeniei, cuprinde termeni generici. Astfel, acest articol prevede că Președintele emite decrete în cazul „acordării, redobândirii, renunţării şi retragerii cetăţeniei Republicii Moldova".

Respectiv, la art. 27 și art. 33 din lege nu este clar pentru care temeiuri de obținere a cetățeniei se utilizează termenii „acordării" și „dobândirea".

Astfel, Curtea atrage atenţia Parlamentului asupra necesităţii de a realiza reglementarea unitară a temeiurilor de dobândire a cetățeniei prin raportare la instituția responsabilă.

De asemenea, prin prisma celor menționate mai sus, urmează a fi ajustate și prevederile  Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.197 din 12 martie 2001.

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională,  Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6822124  //   Vizitatori ieri: 3753  //   azi: 352  //   Online: 101
Acces rapid