Adresanr. PCC-01/30a din 13.10.2015

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa131020155da7c.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.30a din 10.07.2015 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr.79 din 23.01.2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 25 din 13.10.2015 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora.

La 13 octombrie 2015, prin Hotărârea nr. 25, Curtea Constituțională a recunoscut constituționale prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora.

Curtea a reținut că prin conținutul sintagmei „listele substanţelor", cuprinsă la articolul 134/1 alin. (4) din Codul penal, urmează a se înțelege competența Guvernului de a reglementa atât categoriile substanțelor narcotice și psihotrope, cât și cantitățile acestora. Aprobarea doar a listei acestor substanțe, fără o reglementare cantitativă, ar lipsi de esență întreaga hotărâre a Guvernului, care ar fi, astfel, inaplicabilă.

Curtea a menționat că, ținând cont de faptul că procesul legislativ implică mai multe etape de durată, rațiunea stabilirii competenței Guvernului rezultă și din necesitatea reglementării prompte a cadrului normativ în acest domeniu în cazul apariției de noi substanțe cu efecte similare.

În același timp, pentru a exclude interpretările eronate, Curtea consideră necesară completarea art. 134/1 alin. (4) din Codul penal, astfel încât dispoziția acestuia să facă referire nu doar la aprobarea de către Guvern a listei" substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor, dar și a cantității acestora.

Totodată, Curtea constată că, suplimentar „substanțelor narcotice, psihotrope şi precursorilor", Codul penal cuprinde reglementări sancționatorii referitor la „analogul substanţelor narcotice sau psihotrope" (articolele 1341, 217, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176 din Codul penal). Potrivit art. 134/1 alin. (2) din Codul penal, prin „analog" se înţelege substanţa care, conform componenţei sale şi efectului pe care îl produce, se asimilează cu substanţa narcotică sau psihotropă.

Curtea reține, convențiile internaționale în materie nu disting noţiunea de „analog" al substanțelor narcotice sau psihotrope. Acestea stabilesc doar categoriile substanțelor narcotice și psihotrope, categorii care se regăsesc și în Hotărârea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 şi Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006.

Astfel, odată cu apariţia pe piaţă a unei substanţe noi, care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul ei abuziv, aceasta este inclusă în Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe. Până la completarea listei corespunzătoare, această substanţă nu poate fi, sub specie iuris, nici stupefiant, nici substanţă psihotropă (tertium non datur).

Astfel, Curtea constată că în prezent normele din Codul penal care fac referire la „analogul substanțelor narcotice sau psihotrope" sunt lipsite de conţinut și fără efect juridic, fapt care, în contextul celor menționate, determină excluderea lor din legea penală.

Având în vedere cele elucidate mai sus, Curtea menționează că deficiențele menţionate supra urmează a fi înlăturate de către legislativ.

Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4618709  //   Vizitatori ieri: 3425  //   azi: 1701  //   Online: 169
Acces rapid