AdresăNr. PCC-01/60a din 16.04.2015

ADRESĂ


Fişiere:
1. ro-aro16042015575d4.pdf

La 16 aprilie 2015, prin Hotărârea nr. 6, Curtea Constituțională a recunoscut constituționale prevederile din Codul penal și Codul de procedură penală referitoare la măsura de siguranță - confiscarea extinsă - și la componența de infracțiune - îmbogățirea ilicită.

Totodată, Curtea a subliniat că incriminarea faptelor în legile penale, stabilirea pedepsei pentru ele, precum şi alte reglementări se întemeiază pe raţiuni de politică penală. Legea penală constituie un ansamblu de reguli juridice, care urmează a fi formulate într-o manieră clară, concisă şi precisă.

Examinând prevederile articolului 3302 din Codul penal al Republicii Moldova, Curtea constată că redacția acestui articol poate determina unele deficiențe de aplicabilitate.

Curtea menționează că, potrivit normei penale, constituie infracțiune "îmbogăţirea ilicită", deţinerea de către o persoană cu funcţie de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau prin intermediul unor terţi, a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depăşeşte substanţial mijloacele dobândite şi s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obţinute licit.

Curtea observă că în articolul 3302 din Codul penal legiuitorul a utilizat noțiunea de "valoare care depășește substanţial mijloacele dobândite". În același timp, Curtea constată că legiuitorul în legea penală a reglementat noţiunea de proporţii deosebit de mari, proporţii mari, daune considerabile şi daune esenţiale (art.126 CP), indicând mărimea acestora. Astfel, estimarea bunurilor ca fiind de o valoare care „depăşeşte substanţial" mijloacele dobândite de către subiectul infracţiunii, în lipsa unei cuantificări a proporției, rămâne a fi vagă.

Având în vedere cele elucidate mai sus, Curtea menționează că deficiențele componenței de infracțiune "îmbogățirea ilicită", cuprinsă la articolul 3302 din Codul penal, urmează a fi înlăturate de către legislativ.

Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.