Adresanr. PCC-01/12a din 22.05.2014

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa_h_13_2014_ro.pdf


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 13 din 22.05.2014 pentru controlul constituționalității pct.72 din Art. IX al Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (evidența fiscală a unor persoane care desfășoară activități liberale)

ADRESĂ

 

Prin Hotărârea nr.13 din 22 mai 2014 Curtea Constituţională a declarat neconstituţional pct.72 din Art. IX al Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care din art.162 alin.(1)      lit. a) din Codul fiscal a fost exclusă sintagma ,,precum și oricărui notar public, cabinet al avocatului, oricărei persoane care practică activitate particulară de detectiv și de pază, oricărui executor judecătoresc, birou individual al mediatorului, birou asociat de mediatori".

Ca urmare a acestor modificări, profesiile liberale nu mai erau individualizate ca entități separate cărora li se atribuie cod fiscal, iar evidenţa obligaţiilor fiscale ale persoanelor care exercită activităţi profesionale independente se ţinea în baza numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), trecut în Registrul fiscal de stat din Registrul se stat al populaţiei.

Curtea a menţionat că art.28 din Constituţie impune statului obligaţia de a respecta şi ocroti viaţa intimă, familială şi privată împotriva oricăror atingeri.

Curtea a reținut că o componentă a dreptului la respectarea vieții private îl constituie și dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.

Astfel, prin prisma standardelor internaționale, care garantează și instituie mecanisme de protecție a datelor cu caracter personal, la reglementarea în legislația fiscală a modului de atribuire a codului fiscal notarilor, avocaților, executorilor judecătorești, mediatorilor, persoanelor care practică activitate particulară de detectiv și de pază, legiuitorul are obligația de a  găsi soluţiile cele mai adecvate şi rezonabile, astfel încât cadrul legal să ofere protecţie împotriva atingerilor arbitrare, precum şi să nu admită atingerea substanţei dreptului ce ţine de respectarea vieţii intime, familiale şi private.

În același timp, Curtea a observat că, deși norma anterioară a art. 162 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal făcea referire la toate profesiile liberale menționate supra, întreaga legislație fiscală cuprinde reglementări doar privind modul de impozitare a notarilor, celelalte profesii liberale nefiind reglementate ca subiecte ale impunerii fiscale.

În lumina celor expuse, în temeiul articolului 79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea consideră necesară soluţionarea acestor probleme de către Parlament.

De asemenea, Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4591915  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4703  //   Online: 38
Acces rapid