Adresanr. PCC-01/30g din 29.05.2014

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-adresa_h_17_2014_ro.pdf


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 17 din 29.05.2014 privind excepţia de neconstituţionalitate a punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” și „Timbrului de acciz” de tip nou

Prin Hotărârea nr.17 din 29 mai 2014, Curtea Constituţională a declarat neconstituţional punctul 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat" și „Timbrului de acciz" de tip nou și  alineatul (7) al articolului 123 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010, începând cu 1 aprilie 2011 s-a interzis comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu „Timbre de acciz" puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, respectiv, de la 1 aprilie 2005.

Curtea a reținut că, potrivit prevederilor art. 123 alin. (5)-(51) din Codul fiscal, modul de procurare şi de utilizare a „Timbrelor de acciz" este stabilit de către Guvern.

Totodată, Curtea a observat că atât Regulamentul privind modul de procurare și aplicare a timbrelor de acciz pe articolele de tutun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1427 din 18 decembrie 2007, cât și Hotărârea Guvernului nr.1481 din 26 decembrie 2007 cu privire la marcarea producției alcoolice nu reglementează nici o modalitate de schimbare a timbrelor aplicate cu valabilitatea expirată, ci doar restituirea acestora statului în cazuri de neutilizare sau deteriorare în procesul de producţie. 

Curtea a menționat că statul, concomitent cu sporirea gradului de protecție pentru timbrele de acciz, urmează să stabilească un mecanism ce ar permite agenților economici epuizarea stocurilor de mărfuri cu accize aplicate emise anterior, în măsura în care să asigure proporționalitatea interesului general urmărit prin confecționarea timbrelor cu un grad sporit de securitate și posibilitatea agenților economici de a dispune de bunuri.

În acest sens, reieșind din faptul că legiuitorul a acordat Guvernului competența de a stabili modul de procurare şi de utilizare a timbrelor de acciz, Curtea consideră necesară reglementarea modalității de substituire a timbrelor vechi neaplicate și aflate în stoc la producători sau importatori și acordarea posibilității epuizării stocurilor de mărfuri cu accize vechi deja aplicate, ținând cont de raționamentele expuse în Hotărârea nr.17 din 29 mai 2014.

În lumina celor expuse, în temeiul articolului 79 din Codul jurisdicţiei constituţionale și 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea consideră necesară soluţionarea acestor probleme de către Guvern cu informarea ulterioară a Curții Constituționale, în termenele prevăzute de lege, despre rezultatele examinării.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4591782  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4580  //   Online: 125
Acces rapid