Adresanr. PCC-01/38a din 11.02.2014

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-a_pcc-01_38a_2014.pdf


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 5 din 11.02.2014 pentru controlul constituţionalităţii prevederilor articolului 4 lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000

Prin Hotărârea nr.5 din 11 februarie 2014 Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile articolului 4 lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000, care exceptau de la controlul judecătoresc actele administrative referitoare la securitatea naţională a Republicii Moldova, la exercitarea regimului stării excepţionale, la măsurile de urgenţă luate de autorităţile publice în vederea combaterii calamităţilor naturale, incendiilor, epidemiilor, epizootiilor şi altor fenomene de aceeaşi natură.

Curtea a menționat, contenciosul administrativ, ca instituţie juridică, are drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept.  

Curtea a reținut că,  în forma în care este expusă prevederea art. 4 lit. e) din Legea contenciosului administrativ, actele administrative emise în situații excepționale sunt în totalitate exceptate de la controlul judecătoresc, fiind exclusă pronunţarea de către instanța de judecată în privința legalității acestora.

Curtea a menționat că actele emise în situaţii excepţionale trebuie să corespundă unor cerinţe minime de legalitate. Legalitatea actelor va fi apreciată de instanţa de judecată prin prisma scopului lor, și anume ocrotirea interesului public, sancţionând excesul de putere al autorităţilor publice.

Curtea a acceptat că, la verificarea legalității de către instanța de judecată a respectivelor acte, legiuitorul poate stabili anumite reguli procesuale speciale.

Totodată, Curtea a subliniat că legea urmează să acorde instanței de judecată posibilitatea de a verifica respectarea mai multor condiții cumulative la emiterea acestor acte, și anume: existența situaţiei excepţionale; existența situaţiei excepționale la data la care actul a fost emis; competența autorității de a emite actul; scopul emiterii actului este ocrotirea interesului general.

Prin urmare, Curtea consideră necesară reglementarea procedurii controlului judecătoresc al actelor administrative enunțate, astfel încât cadrul legal să ofere protecție împotriva atingerilor arbitrare ale puterii publice aduse drepturilor și libertăților fundamentale, dar, în acelaşi timp, să permită autorităţilor să intervină realmente şi eficace în situaţii excepţionale.

În lumina celor expuse, în temeiul articolului 79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea consideră necesară soluţionarea acestor probleme de către Parlament.

De asemenea, Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termen de 3 luni.

 

 

 

Alexandru TĂNASE

 

Preşedinte

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4327649  //   Vizitatori ieri: 3000  //   azi: 2071  //   Online: 64
Acces rapid