Adresanr. PCC-01/3a din 13.02.2014

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-PCC-01_3a_2014_ro.pdf


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 6 din 13.02.2014 pentru controlul constituționalității Legii nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuții, prime și defalcări, precum și privind anularea majorărilor de întârziere și a amenzilor aferente acestora

ADRESĂ

 

Prin Hotărârea nr. 6 din 13 februarie 2014, Curtea Constituţională a declarat neconstituțională Legea nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuții, prime și defalcări, precum și privind anularea majorărilor de întârziere și a amenzilor aferente acestora.

 

În procesul de examinare a sesizării și din materialele prezentate Curții de către Parlament nu au putut fi identificați autorii amendamentelor operate la Legea nr.199 din 12 iulie 2013 prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, calitatea de autor fiind atribuită Comisiei economie, buget şi finanţe.

 

Curtea menționează că, potrivit articolului 73 din Constituție, dreptul de inițiativă legislativă aparţine deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

 

În același timp, Curtea observă că, potrivit articolului 59 din Regulamentul Parlamentului, amendamentele la proiectele de acte legislative pot fi înaintate de deputați, comisiile permanente și fracțiunile parlamentare. La fel, potrivit normelor regulamentare, amendamentele urmează a fi motivate și se transmit în scris comisiei permanente sesizate în fond.

 

Amendamentele se prezintă sub formă de modificare a cuprinsului punctelor, alineatelor, articolelor, sub formă de completare a proiectului cu articole noi sau de propuneri de excludere a unor cuvinte, puncte, alineate sau articole din proiect.

 

Deși dispozițiile articolului invocat coroborat cu alte prevederi statuează procedura de înaintare a amendamentelor, Curtea reține că la prezentarea amendamentelor de către comisiile permanente sau fracțiunile parlamentare conținutul reglementărilor, nu permite a stabili din partea căror deputați acestea provin.

 

Astfel, în partea ce ţine de exercitarea dreptului deputaţilor de iniţiativă legislativă, inclusiv formularea propunerilor şi amendamentelor legislative, Curtea menţionează că exigenţele constituţionale reclamă individualizarea autorilor, chiar şi în cazul asumării acestora de către comisiile permanente, anonimatul fiind inadmisibil în procedurile parlamentare.

 

În lumina celor invocate, Curtea menționează necesitatea instituirii prevederilor legale care ar stabili expres, fără a permite eschivări, indicarea autorilor amendamentelor, în cazul în care acestea sunt prezentate de comisiile parlamentare permanente sau fracțiunile parlamentare.

 

În temeiul articolului 79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea consideră necesară  soluţionarea acestor probleme de către Parlament.


De asemenea, Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termen de 3 luni.

 

   

Alexandru TĂNASE

 

Președinte

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4618734  //   Vizitatori ieri: 3425  //   azi: 1726  //   Online: 9
Acces rapid