AdresăNr. PCC-01/27a din 15.01.2013

ADRESĂ


Fişiere:
1. ro-h_01.adresa.2013.ro.pdf

Prin Hotărîrea nr.1 din 15 ianuarie 2013, Curtea Constituţională a recunoscut constituţionale sintagma "cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile" din alin.(3) şi prevederile alin.(31) din articolul 60 al Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.

Curtea a constatat că dispoziţiile art.60 din Codul de executare, care acordă părţilor în procedura de executare posibilitatea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile de la primirea încheierii cu privire la intentarea procedurii de executare silită, nu aduc atingere normelor constituţionale.

Concomitent, în lipsa încălcării normelor constituţionale invocate de autorul sesizării, avînd în vedere prevederile cadrului legal existent, prin care executarea benevolă a hotărîrii judecătoreşti este încorporată în cadrul procedurii de executare silită, Curtea atestă o situaţie de contradicţie şi incoerenţă între unele prevederi ale Codului de executare. Or, potrivit art.10 din Codul de executare, executarea silită reprezintă un ansamblu de măsuri, prin care creditorul realizează, prin intermediul executorului judecătoresc, cu concursul organelor de stat abilitate, drepturile sale, recunoscute printr-un document executoriu, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte benevol obligaţiile.

Astfel, pe de o parte, potrivit prevederilor art.70 alin.(2) din Codul de executare, executorul judecătoresc urmează să întreprindă imediat toate acţiunile necesare în vederea executării hotărîrii judecătoreşti, iar pe de altă parte, este obligat să acorde debitorului, în cadrul procedurii de executare silită deja intentată, un termen de 15 zile pentru executarea benevolă a documentului executoriu.

Totodată, Curtea observă că, potrivit art.63 din Codul de executare, în scopul asigurării executării documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare, executorul judecătoresc este în drept: a) să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului; b) să interzică debitorului de a săvîrşi anumite acte; c) să interzică altor persoane de a transmite debitorului bunuri sau de a îndeplini faţă de el alte obligaţii. La fel, termenul dintre acţiunile complexe ce urmează a fi întreprinse de executorul judecătoresc nu va depăşi 15 zile (art.70 alin.(2) al Codului de executare).

Mai mult, Curtea reţine că norma cuprinsă la art.60 alin.(3) din Codul de executare este o normă generală, din care rezultă că executorul judecătoresc acordă un termen pentru executarea benevolă a tuturor documentelor executorii. Concomitent, potrivit art.16 alin.(3) din Codul de executare, hotărîrile judecătoreşti în contencios administrativ se prezintă spre executare după expirarea termenului de executare benevolă stabilit de lege sau de instanţa de judecată.

Astfel, în lumina celor invocate, Curtea consideră oportună instituirea unei obligaţii în sarcina creditorului de a soma debitorul asupra executării benevole a documentului executoriu pînă la intentarea procedurii de executare silită. De asemenea, acordarea prin lege a unui termen pentru executarea benevolă a hotărîrii judecătoreşti pînă la intentarea procedurii de executare silită nu va permite excluderea reciprocă a acestor două forme de executare, excludere care se atestă în prezent, reieşind din prevederile legale invocate supra.

În temeiul articolului 79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea consideră necesară soluţionarea acestor probleme de către Parlament.

De asemenea, Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termen de 3 luni.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Alexandru TĂNASE

— Hotărâre nr.1 din 15.01.2013 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 60 alin. (3) și alin. (31) din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004

1, 15.01.2013

Fişiere: ro-h_01.2013.ro.pdf

— Sesizarea nr.27a din 01.08.2012 privind examinarea unor prevederi din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Autor: deputatul Serghei SÎRBU)

27a, 01.08.2012

Fişiere: ro_27a_01.08.2012.pdf

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3505231  //   Vizitatori ieri: 3173  //   azi: 734  //   Online: 96


Acces rapid