Adresanr. PCC-01/94g din 01.10.2018

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa94grod7edb.pdf
2. ro-Adresa94gru47d63.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr. 94g din 29.06.2018 privind excepția de neconstituționalitate unei sintagme din art. 328 alin. (3) din Codul penal


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 22 din 01.10.2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal (excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave)

Prin Hotărârea nr. 22 din 1 octombrie 2018, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul 328 alineatul (3) litera d) din Codul penal al Republicii Moldova.

Curtea a reținut că nu există niciun text normativ care ar defini noțiunea de „urmări grave", utilizată în articolul 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal. De asemenea, legea nu stabilește niciun criteriu material care să cuantifice gravitatea urmării prejudiciabile. Astfel, există riscul ca o urmare să fie catalogată drept gravă în baza unor criterii arbitrare și discreționare de către cei care au competența aplicării legii penale.

Totuși, Curtea a menționat că, deși a constatat neconstituționalitatea articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal, acest fapt nu împiedică Parlamentul să precizeze întinderea și conținutul acestei agravante. Astfel, aceste prevederi ar putea fi modificate în vederea stabilirii în mod expres şi cu exactitate a urmărilor care pot fi calificate ca „urmări grave" în contextul infracțiunii de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu.

De asemenea, având în vedere faptul că noțiunea de „urmări grave" se regăsește și în alte articole ale Codului penal, Curtea atrage atenția Parlamentului în privința necesității aducerii normelor penale în corespundere cu raționamentele expuse în hotărârea menționată.

În conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea îi solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenul prevăzut de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4931435  //   Vizitatori ieri: 3222  //   azi: 2238  //   Online: 126
Acces rapid