Adresanr. PCC-01/26g din 06.03.2018

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresad20201826g2018roc3322.pdf
2. ro-Adresad20201826g2018ru32ea3.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr. 26g din 27.02.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 285 alin. (2) și 275 pct.7 din Codul de procedura penala al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003


Decizie:
1.  Decizia nr.20 din 06.03.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 275 pct. 7) și 285 alin. (2) din Codul de procedură penală (reabilitarea persoanei în cazul încetării urmăririi penale)

La 6 martie 2018 Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 20, prin care a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate privind controlul constituționalității textului „încetarea urmăririi penale are loc în cazurile de nereabilitare a persoanei, prevăzute la art.275 pct.4)–9) din prezentul Cod” de la alineatul (2) al articolului 285 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003.

În decizia menționată, Curtea a constatat existența unei necorelări între prevederile art.6 lit. b) din Legea nr.1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti și cele ale art. 285 alin. (2) din Codul de procedură penală, în partea ce ține de efectul nereabilitării persoanei în cazul încetării urmăririi penale.

Astfel, Curtea a constatat că prin Legea nr. 66 din 5 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova autoritatea legislativă a stabilit că încetarea urmăririi penale are ca efect nereabilitarea persoanei. Totodată, Curtea a observat că modificările Codului de procedură penală însă nu au generat o nouă redacție a articolului 6 lit. b) din Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998, care prevede că dreptul la repararea prejudiciului, în mărimea şi modul stabilite de lege, apare în cazul încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare.

Prin urmare, în vederea asigurării unității reglementărilor legislative, Curtea consideră necesară eliminarea necorelării constatate.

Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4618720  //   Vizitatori ieri: 3425  //   azi: 1712  //   Online: 180
Acces rapid