Adresanr. PCC-01/24g -39 din 14.12.2017

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-adresa24g-roe90f5.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.24g din 22.02.2017 privind excepţia de neconstituționalitate a art. 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 39 din 14.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 15 alin.(2) lit. d) și 38 alin.(4) lit. f) din Codul de executare al Republicii Moldova

La 14 decembrie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr.39 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 15 alin. (2) lit. d) și 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004.

Prin această Hotărâre, Curtea a declarat neconstituțional articolul 15 alin. (2) lit. d) din Codul de executare și a recunoscut constituțional articolul 38 alin. (4) lit. f).

Curtea a constatat că, prin transmiterea din oficiu de către instanța de judecată a titlului executoriu, debitorul este lipsit de posibilitatea de a executa benevol hotărârea judecătorească, până la începerea executării silite, contrar prevederilor articolului 10 din Codul de executare. Această împrejurare conduce la suportarea automată a cheltuielilor de executare, încasate de executorul judecătoresc în toate cazurile de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu.

Prin urmare, Curtea a reținut că această situație constituie o sarcină excesivă, care afectează patrimoniul debitorului, fapt care aduce atingere dreptului său de proprietate, garantat de articolul 46 alin. (1) din Constituţie.

Pentru aceste motive, Curtea a considerat că este necesar să fie reglementate termene de executare benevolă a hotărârilor judecătorești. De asemenea, în vederea excluderii unei sarcini excesive pentru debitor, Curtea a considerat necesară reglementarea încasării periodice a onorariului concomitent cu urmărirea plăţilor periodice.

În Hotărârea nr. 1 din 15 ianuarie 2013, Curtea a constatat lipsa reglementărilor privind termenele de executare benevolă a hotărârii judecătorești până la intentarea procedurii de executare silită, ce derivă din prevederile art. 10 al Codului de executare, fapt pentru care a formulat Parlamentului Adresa nr. PCC-01/27a din 15 ianuarie 2013, în vederea instituirii unei obligații în sarcina creditorului de a soma debitorul asupra executării benevole a documentului executoriu până la intentarea procedurii de executare silită.

În acest context, Curtea reiterează cele expuse în Adresa menționată supra și solicită Parlamentului operarea modificărilor de rigoare în acest sens.

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Parlamentul va informa Curtea despre rezultatele examinării acestor adrese.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4591787  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4585  //   Online: 130
Acces rapid