Adresanr. PCC-01/1f-2 din 05.01.2018

ADRESĂ


Fişiere:
1. adres_1f_2_05.01.2018_ro.pdf
2. adres_1f_2_05.01.2018_ru.pdf

ADRESĂ

La 5 ianuarie 2018, prin Avizul nr.2, Curtea Constituţională a constatat ca circumstanţă care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova în cadrul procedurii legislative refuzul deliberat al Președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională de promulgare a Legii nr.257 din 22 decembrie 2017 cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova, în privința căreia Parlamentul și-a menținut hotărârea adoptată anterior, ceea ce constituie, în sensul articolului 91 din Constituție, imposibilitate temporară de a-și exercita atribuția în cauză.

Totodată, Curtea a statuat că, în temeiul articolului 91 din Constituție, în ordinea exercitării interimatului, Președintele Parlamentului sau Prim-ministrul va emite, în calitate de Președinte interimar, decretul de promulgare a Legii nr.257 din 22 decembrie 2017 cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova.

Curtea a menționat că, în cadrul procedurii de promulgare a legilor, Preşedintele Republicii Moldova are dreptul să înainteze obiecții asupra legii votate de Parlament o singură dată, însă nu are drept de veto faţă de legea adoptată, aceasta fiind prin excelență opera Parlamentului, în calitate de unică autoritate legislativă a statului.

Curtea a constatat că refuzul Președintelui Republicii Moldova de a-şi îndeplini obligația constituțională de promulgare a Legii nr.257 din 22 decembrie 2017, în privința căreia Parlamentul și-a menținut hotărârea adoptată anterior, constituie o încălcare a normei imperative exprese a articolului 93 din Constituție și, astfel, și a jurământului depus la învestirea în funcție.

În Hotărârea nr.28 din 17 octombrie 2017, Curtea a constatat lipsa instrumentelor coercitive de punere în executare sau de sancționare în cazul neîndeplinirii cu rea-credință a obligațiilor constituționale, ce derivă din prevederile Constituției și actele Curții Constituționale, fapt pentru care a formulat Parlamentului Adresa nr.PCC-01/124b din 17 octombrie 2017 în vederea reglementării răspunderii [inclusiv penală] pentru neexecutarea obligațiilor constituționale și a hotărârilor Curții Constituționale.

În acest context, Curtea reiterează cele expuse în Adresa menționată supra și solicită Parlamentului operarea modificărilor de rigoare în acest sens.

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Parlamentul va informa Curtea despre rezultatele examinării acestor adrese.


Preşedinte                                                                       Tudor PANȚÎRU

— Sesizarea nr.1f din 4 ianuarie 2018 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova

1f, 04.01.2018

Fişiere: ro-1f20180104fafe3.pdf

— Aviz nr.2 din 05.01.2018 privind constatarea circumstanţelor care justifică interimatul funcției de Preşedinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de promulgare a unei legi (Sesizarea nr. 1f /2018)

2, 05.01.2018

Fişiere: ro-a205012018rofce68.pdf

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4248518  //   Vizitatori ieri: 710  //   azi: 791  //   Online: 0
Acces rapid