Adresanr. PCC-01/140a-5 din 07.02.2017

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa140a2016ff18b.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea 140a/2016 din 23.11.2016 privind controlul constituționalității unor prevederi din Codul Educației și Hotărârea Guvernului nr. 390 din 16.06.2015 cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialități şi domenii generale de studii, în instituțiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016, în parte ce ţine de anexele 3 şi 4.


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 5 din 07.02.2017 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 și anexelor nr. 3 şi nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.390 din 16 iunie 2015 cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016 (organele de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior)

La 7 februarie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr.5 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 și anexelor nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea  Guvernului nr.390 din 16 iunie 2015 cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016.

 

În procesul de examinare a sesizării, Curtea a constatat reglementări confuze și incoerente în Codul educației în partea ce ţine de modul de constituire a instituţiilor de învățământ superior, precum şi de procedura de desemnare a membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională.

 

În particular, Curtea menționează că, potrivit art. 21 alin. (4) din cod, instituţiile de învăţământ superior private pot fi înfiinţate, reorganizate şi lichidate în modul prevăzut de legislaţia civilă şi de Codul educaţiei. Totodată, în ceea ce priveşte modul de constituire a instituţiilor de învăţământ superior publice, dispoziţiile art. 139 lit. f) stabilesc că Guvernul decide asupra propunerilor Ministerului Educaţiei, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale instituţiilor publice privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea acestora.

 

Examinând criticile de neconstituţionalitate, Curtea a observat că art.82 alin.(2) din cod, care stabileşte dispoziţii generale privind învăţământul superior, prevede expres că instituţiile de învățământ superior sunt înfiinţate, reorganizate şi lichidate de către Guvern la iniţiativa fondatorului. Prin urmare, se atestă o neconcordanţă între dispoziţiile art. 21 alin. (4) şi dispoziţiile art. 82 alin. (2) din Codul educației, creând confuzii privind aplicabilitatea celor din urmă. În acest context, Curtea subliniază necesitatea legiferării aspectelor identificate în vederea excluderii carenţelor existente.

 

De asemenea, Curtea Constituțională a constatat incoerențe în dispozițiile art. 104 din Codul educației în partea ce ține de membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională desemnați de către fondatorul instituției de învățământ superior. Așa cum rezultă din articolul 104 alin. (8), membrii Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională desemnați de fondatori și ministerele de resort beneficiază de o indemnizație lunară, care se plătește din bugetul fondatorului. Totuși, referirea la membrii desemnați de fondatori nu se regăsește în cuprinsul alineatului (2) lit. a) al aceluiași articol, care reglementează procedura de desemnare a membrilor Consiliului.

 

Prin urmare, Curtea relevă necesitatea reglementării exprese de către Parlament în art.104 alin.(2) lit. a) din Codul educației în ceea ce privește desemnarea unui membru al Consiliului de către fondator. Or, noțiunea „de ministerul de resort” din art.104 alin.(2) lit. a) din cod este confuză în acest sens. 

 

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

 

 

 

Preşedinte Alexandru TĂNASE

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4931433  //   Vizitatori ieri: 3222  //   azi: 2236  //   Online: 124
Acces rapid