Adresanr. PCC-01/162a-7 din 16.02.2017

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-Adresa-hcc72017-dosarul-162a201696e40.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.162a din 28.10.2016 privind controlul constituţionalităţii art. 41 alin. (4)din Codul Educaţiei


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 7 din 16.02.2017 pentru controlul constituționalității articolului 41 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (asigurarea elevilor cu manuale școlare)

Prin Hotărârea nr. 7 din 16 februarie 2017, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional articolul 41 alin. (4) din Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, în partea în care vizează asigurarea elevilor claselor V-IX cu manuale școlare conform schemei de închiriere aprobate de Ministerul Educației.

În procesul de examinare a sesizării, Curtea a constatat reglementări confuze şi incoerente în Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014 în partea ce ţine de ciclurile învățământului obligatoriu.

În acest sens, Curtea menţionează că, în conformitate cu prevederile articolului 35 din Constituţie, învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar şi gimnazial, iar învățământul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor numai pe bază de merit. 

În acelaşi timp, Curtea observă că dispoziţiile articolului 13 alin. (1) din Codul educației  stabilesc că învățământul obligatoriu începe cu grupa pregătitoare din învățământul preşcolar şi se finalizează cu învățământul liceal sau învățământul profesional tehnic secundar şi postsecundar, iar articolul 20 prevede că învățământul general cuprinde educaţia timpurie, învățământul primar (clasele I–IV), învățământul gimnazial (clasele V–IX) și învățământul liceal (clasele X–XII (XIII)).

Prin urmare, având în vedere neconcordanţele existente, Curtea subliniază necesitatea operării modificărilor de rigoare în Codul educaţiei în vederea aducerii în conformitate cu prevederile constituţionale.

Adiţional obiectului examinat, Curtea Constituţională consideră necesar a atrage atenţia Parlamentului asupra incoerenţei dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Codul educaţiei, care vizează obligativitatea frecventării învăţământului obligatoriu până la vârsta de 18 ani, în raport cu durata învățământului general obligatoriu.   

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta Adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

 

 

 

Preşedinte                                                          Alexandru TĂNASE

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4591904  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4692  //   Online: 27
Acces rapid