Adresanr. PCC-01/126a-3 din 31.01.2017

ADRESĂ


Adresa:
1. ro-a01126anr3rocf184.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr.126a din 25.10.2016 privind controlul constituţionalităţii articolului 28 alin. (6) lit. e) şi art.35 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor


Hotărâre:
1.  Hotărârea nr. 3 din 31.01.2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (interdicția deținerii multiplei cetățenii de către militarii prin contract)

La 31 ianuarie 2017 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr.3, prin care a declarat neconstituționale prevederile art. 28 alin. (6) lit. e), art. 35 alin. (3) lit. g) și art. 38 alin. (2) din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor. Normele contestate instituiau interdicția deținerii de către militarii prin contract a cetățeniei altui stat, decât a Republicii Moldova.

La fel, având în vedere concluziile Curţii Europene în cauza Tănase contra Moldovei, prin Hotărârea nr. 31 din 11 decembrie 2014 privind revizuirea Hotărârii Curții Constituționale din 26 mai 2009, Curtea a declarat neconstituționale prevederile Legii nr.273-XVI din 7 decembrie 2007, care interziceau ocuparea funcțiilor publice de către cetățenii Republicii Moldova care dețin și o altă cetățenie. Printre prevederile declarate neconstituționale este și sintagma „care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova" din art.14 alin.(2) al Legii nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

În același timp, Curtea constată că, prin Legea nr. 65 din 7 aprilie 2011, articolul 14 al Legii nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 a fost expus în redacție nouă, la alin. (5) al articolului menționat instituindu-se interdicția pentru colaboratorii Serviciului de Informaţii şi Securitate de a deține cetățenia altor state.

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea nr. 31 din 11 decembrie 2014 au fost declarate neconstituționale prevederile art.14 din Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, introduse prin Legea nr.273-XVI din 7 decembrie 2007, care interziceau multipla cetățenie, Curtea consideră necesară revizuirea actualelor prevederi în vederea excluderii interdicției existente. De asemenea, urmează a fi efectuate modificări și în art. 7 din Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate.

Curtea reține că hotărârile  instanței de contencios constituțional au efect erga omnes, fiind obligatorii tuturor persoanelor fizice și juridice. Consecințele juridice ale normelor declarate neconstituționale urmează a fi înlăturate conform legislației în vigoare.

Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4591883  //   Vizitatori ieri: 2879  //   azi: 4671  //   Online: 6
Acces rapid