Hotărârea nr. 28 din 21.11.2019

Hotărârea nr. 28 din 21.11.2019 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_28_2019_205e_2019_rou.pdf
2. h_28_2019_205e-2019_rus.pdf


Sesizare:


HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(sesizarea nr. 205e/2019)

CHIŞINĂU
21 noiembrie 2019

 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea depusă pe 18 noiembrie 2019
și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 18 noiembrie 2019, în baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, articolului 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolelor 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 18 noiembrie 2019 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a se prejudeca fondul cauzei.

3. La ședința publică a Curţii au participat Maxim Lebedinschi, secretar al Comisiei Electorale Centrale, dl Vasile Bolea, reprezentantul Fracțiunii parlamentare a Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, și dl Mihail Paciu, candidat supleant.

 

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ 

4. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele: 

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[…].”

5. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

Articolul 4

Atribuţiile

„(1) Curtea Constituţională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[…].”

6. Prevederile relevante ale Codului jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4

Competenţa în materie a Curţii Constituţionale

„(1) În exercitarea jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[…].” 

 

ÎN DREPT

 7. Prin Hotărârea nr. 2904 din 15 noiembrie 2019, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și i-a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-l declara în calitate de deputat ales în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe domnul Mihail Paciu, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

8. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

9. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiția validării.

10. De asemenea, în conformitate cu articolul 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și articolul 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituţională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaţilor.

11. Curtea menționează că candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

12. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că a devenit vacant un mandat de deputat în Parlament aparținând Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

13. Pe 9 martie 2019, prin Hotărârea nr. 4, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

14. Astfel, domnul Mihail Paciu se regăsește pe lista candidaţilor supleanţi ai Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a.

15. Candidatul supleant, domnul Mihail Paciu, i-a prezentat Comisiei Electorale Centrale declarația prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

16. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală domnului Mihail Paciu.

Având în vedere considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se declară ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, domnul Mihail Paciu pe lista Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte                                                          Vladimir ŢURCAN

 

 

 

 

Chișinău, 21 noiembrie 2019
HCC nr. 28
Dosarul nr. 205e/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6424726  //   Vizitatori ieri: 3789  //   azi: 2345  //   Online: 150
Acces rapid