Hotărârea nr. 17 din 23.08.2019

Hotărârea nr. 17 din 23.08.2019 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizările nr. 150e/2019 şi nr. 154e/2019)


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_17_2019_150e_154e_2019.pdf
2. h_17_2019_150e_154e_2019_rus.pdf


Sesizare:


 HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(sesizările nr. 150e/2019 şi nr. 154e/2019)
  

 CHIŞINĂU
 23 august 2019

 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența: 

dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, grefier,

 

Având în vedere sesizările depuse
și înregistrate pe 8 august 2019 şi 21 august 2019,
Examinând sesizările în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 

Pronunță următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizările Comisiei Electorale Centrale privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depuse la Curtea Constituțională pe 8 august 2019 şi 21 august 2019, în baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, articolului 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi articolelor 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 21 august 2019 sesizările au fost declarate admisibile, fără a se prejudeca fondul cauzei. Având în vedere identitatea de obiect, în baza articolului 43 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea a decis conexarea sesizărilor într-un singur dosar.

3. La ședința publică a Curţii au participat domnul Dorin Cimil, președinte al Comisiei Electorale Centrale, domnul Serghei Sîrbu, reprezentant al fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, doamna Marina Tauber, reprezentantă a fracțiunii parlamentare a Partidului politic „Şor”, domnul Alexandru Slusari, reprezentant al fracțiunii parlamentare a Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, și candidații supleanți doamna Ruxanda Glavan și domnul Igor Himici.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ 

4. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele: 

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[…].”

5. Prevederile relevante ale Codului jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4

Competenţa în materie a Curţii Constituţionale

„(1) În exercitarea jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[…].”

6. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

Articolul 4

Atribuţiile

„(1) Curtea Constituţională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[…].”

 

ÎN DREPT

7. Prin Hotărârea nr. 2546 din 30 iulie 2019, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa a două mandate de deputat și i-a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-i declara în calitate de deputați aleși în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe doamna Ruxanda Glavan, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, și pe domnul Serghei Cataranciuc, candidat supleant pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, prezentând materialele aferente.

8. De asemenea, prin Hotărârea nr. 2582 din 20 august 2019, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și i-a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-l declara în calitate de deputat ales în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe domnul Igor Himici, candidat supleant pe lista Partidului politic „Şor”, prezentând materialele aferente.

9. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

10. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiția validării.

11. De asemenea, în conformitate cu articolul 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale și articolul 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea Constituţională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaţilor.

12. Curtea menționează că candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

13. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că au devenit vacante trei mandate de deputat în Parlament aparținând Partidului Democrat din Moldova, Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” şi Partidului politic „Şor”.

14. Pe 9 martie 2019, prin Hotărârea nr. 4, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

15. Astfel, doamna Ruxanda Glavan, domnul Serghei Cataranciuc şi domnul Igor Himici, se regăsesc pe listele candidaţilor supleanţi ai Partidului Democrat din Moldova, Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și Partidului politic „Şor” la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a.

16. Totodată, din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că doamna Inga Vinnik şi domnul Vitalii Cuşnir, candidaţi supleanţi pe lista Partidului politic „Şor”, au prezentat declaraţia prin care au refuzat mandatul de deputat.

17. Candidații supleanți Ruxanda Glavan, Serghei Cataranciuc şi Igor Himici i-au prezentat Comisiei Electorale Centrale declarația prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

18. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală doamnei Ruxanda Glavan și domnilor Serghei Cataranciuc şi Igor Himici.

Având în vedere considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se declară aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, doamna Ruxanda Glavan pe lista Partidului Democrat din Moldova, domnul Serghei Cataranciuc pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” şi domnul Igor Himici pe lista Partidului politic „Şor”. 

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 Președinte                                                       Vladimir ŢURCAN

 

 

Chișinău, 23 august 2019
HCC nr. 17
Dosarul nr. 150e/2019

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6219575  //   Vizitatori ieri: 2795  //   azi: 282  //   Online: 85
Acces rapid